PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 20. februar 2015, ob 0. uri

5. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije - vabilo

V četrtek, 5. marca 2015, ob 16.30, bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig, 5. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v tem mandatnem obdobju. Sklicatelj: predsednik PZS Bojan Rotovnik. Več:
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
5. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 5. marca 2015, ob 16:30,

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
4. Imenovanja (Bojan Rotovnik)
5. Planinski vestnik (Slavica Tovšak in Vladimir Habjan)
6. Skupščina PZS 2015:
a. Poslovnik skupščine PZS (Borut Vukovič)
b. Vsebinsko in finančno poročilo 2014 (Matej Planko, Urša Mali in načelniki komisij)
c. Okvirni vsebinski in finančni načrt 2016 (Matej Planko in načelniki komisij)
d. Častni kodeks slovenskih planincev (Slavica Tovšak)
e. Informacija o pripravi programskih vodil PZS (Mirko Eržen)
f. Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju (Matej Planko)
7. Začetek postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS (Bojan Rotovnik)
8. Soglasje k merilom za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti (KPP)
9. Vsebina poročil društev (Bojan Rotovnik)
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
11. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na el. naslov info@pzs.si).

Bojan Rotovnik,
predsednik

---------------------------------------------
GRADIVO:
PDF Vabilo (105 kB)
PDF 1. del gradiva (6,9 MB)
PDF 2. del gradiva (11 MB)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9936 19. 7. 2024