PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 13. marec 2015, ob 0. uri

Razpisi za leto 2015 - delovanje planinskih koč

Planinska zveza Slovenije objavlja razpise za leto 2015, ki se navezujejo na delovanje planinskih koč: pridobitev certifikata Okolju prijazna planinska koča, pridobitev certifikata Družinam prijazna planinska koča, svetovalna pisarna PZS za planinske koče in koriščenje helikopterskih prevozov za sanacijo planinskih koč. Ne spreglejte 14. april oz. 31. marec 2015!
Planinska zveza Slovenije objavlja razpise za leto 2015, ki se navezujejo na delovanje planinskih koč.

PDF Podeljevanje certifikata OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA (238 KB)
Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje. Doslej je certifikat prejelo 15 planinskih koč in PUS Bavšica. Vprašalnik za pridobitev certifikata je sestavljen iz sedmih poglavij. Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča mora izpolnjevati in kriterije, ki naj bi jih izpolnjevala. Slednji kriteriji se točkujejo, in od skupnega števila 102 točk, jih mora koča za pridobitev znaka doseči vsaj 34. Vprašalnik objavljamo spodaj. Vsa planinska društva, ki imajo planinske koče, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS. Rok za oddajo vloge, v kateri je treba navesti samo, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 17. april 2015. Vprašalnika ni treba prilagati vlogi, ampak se ga izpolnjuje ob pregledu koče.
PDF Vprašalnik za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« (216,15 KB)
ZIP Pravilnik o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« (353,79 KB)

PDF Podeljevanje certifikata DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA (234 KB)
Ta certifikat bodo prejele koče, ki bodo s svojim celostnim delovanjem poskrbele, da bodo družine na kočah zaželeni gostje. Od leta 2013 je bilo podeljenih 17 certifikatov Družinam prijazna planinska koča. Certifikat se podeljuje za tri različne starostne skupine otrok (do 3. leta starosti, od 3. do 7. leta starosti in od 7. do 14. leta starosti). Planinska društva, ki imajo planinske koče in ki izpolnjujejo pogoje za vsaj eno starostno kategorijo otrok, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodeluje z GK PZS. Rok za oddajo vloge, v kateri je treba navesti samo, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 17. april 2015. Vprašalnika ni treba prilagati vlogi, ampak se ga izpolnjuje ob pregledu koče.
PDF Vprašalnik za podeljevanje certifikata »Družinam prijazna planinska koča« (138,50 KB)
ZIP Pravilnik o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča« (1,93 MB)

PDF SVETOVALNA PISARNA PZS za planinske koče (230 KB)
Planinska zveza Slovenije je v letu 2012 ustanovila svetovalno pisarno, ki je namenjena nudenju strokovne pomoči posameznim planinskim društvom (PD) pri obnovi in investicijah v planinske koče. Svetovalna pisarna deluje v okviru gospodarske komisije in nudi planinskim društvom svetovanje pri: izgradnji malih čistilnih naprav za odpadne vode (MČN) na planinskih kočah, ravnanju z odpadki v planinskih kočah, energetski oskrbi planinskih koč, požarni varnosti planinskih koč. Informativne prijave sprejemamo do 17. aprila 2015.

PDF Razpis za KORIŠČENJE HELIKOPTERSKIH PREVOZOV in materiala za ekološko sanacijo planinskih koč (219 KB)
Predmet razpisa: do 17 ur helikopterskih poletov helikopterja SV za prevoz materiala za ekološko sanacijo planinskih postojank v letu 2015. SV bo prevoze opravljala izključno s Helikopterjem BELL 412, ki lahko naenkrat prenese največ 600 kg tovora. Leti bodo namenjeni izključno prenosom tovorov, montaži opreme pri gradnji pa ne. Rok za oddajo vlog je 31. marec 2015.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9994 22. 2. 2024