Planinsko društvo Zavod za zdravstveno varstvo Celje