PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 16. april 2019, ob 13.30 uri

V najem se daje Koča na Žavcarjevem vrhu

Planinsko društvo Maribor Matica objavlja razpis za zbiranje ponudb za najem Koče na Žavcarjevem vrhu.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi Zakona o gostinjstvu ter Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.

Pisne prijave s potrdili o izpolnjevanju pogojev pošljite po pošti na naslov PD Maribor Matica, Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor in sicer v zaprti kuverti s pripisom »za razpisno komisijo« najkasneje do 9. maja 2019.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 5. junija 2019. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba od 1. julija 2019 za obdobje najema.

Za več informacij o razpisu pokličite na tel. štev. 041 339 994 ali 031 685 400.

Jure Fišer,
predsednik PD Maribor Matica

------------------------------------------------

Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13360 5. 6. 2023