PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 30. maj 2019, ob 14. uri

Razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2019

Priznanja PZS se podeljujejo za razvoj množičnega planinstva, življenjsko in dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji, zasluge pri širjenju planinske ideje, izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini, delo in dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah, raziskovalno delo pomembno za razvoj planinske dejavnosti, izjemne dosežke na področju alpinizma in za športne dosežke, delo z osebami s posebnimi potrebami na področju planinstva in delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom. Ob podelitvi priznanj PZS je kot enega izmed kriterijev potrebno upoštevati izpolnjevanje določil Častnega kodeksa slovenskih planincev.
Na podlagi 18. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije objavljamo

razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2019

S tem razpisom se zbirajo predlogi za najvišja priznanja PZS za posameznike in sicer za priznanja:

I. SPOMINSKA PLAKETA PZS
Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se lahko podeli ob 65. rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju. 
Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se posamezniku podeli samo enkrat. 
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2019.

II. SVEČANA LISTINA PZS
Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in življenjsko delo.
Svečana listina PZS se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Vsako leto se podeli praviloma 10 svečanih listin PZS. 
Svečana listina se posamezniku podeli samo enkrat.

Predlagatelji prejemnikov najvišjih priznanj PZS so lahko planinska društva, meddruštveni odbori planinskih društev in organi PZS.

Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu (priloga spodaj) poslani v dveh (2) izvodih pristojnemu meddruštvenemu odboru planinskih društev najkasneje do 10. septembra 2019.

Obvezna priloga vsakega predloga za najvišje priznanje PZS je FOTOGRAFIJA predlaganega prejemnika priznanja, v primerni kvaliteti in velikosti. Fotografije se zbirajo za namen izdaje brošure s predstavitvijo vseh prejemnikov priznanj v letu 2019. Fotografija je lahko priložena v klasični ali v elektronski obliki.

Meddruštveni odbori planinskih društev morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za članstvo PZS najkasneje do 1. oktobra 2019. Prepozno prispelih predlogov ne bo mogoče obravnavati!

O podelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na seji, ki bo predvidoma oktobra 2018.

Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti, ki bo 7. decembra 2019 v Laškem.

Dodatne informacije so na voljo pri strokovni službi PZS, na 01 43 45 680 ali na info@pzs.si.

Anton Jesenko,
vodja Odbora za članstvo PZS
Jože Rovan,
predsednik PZS
   

 Priloge:
DOC Obrazec - Predlog za najvišja priznanja PZS
PDF Pravilnik o priznanjih PZS

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13456 13. 11. 2019