PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 11. januar 2020, ob 9. uri

Razpis za najem Planinskega doma na Kumu

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba od 1. aprila 2020 dalje za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja.
Na razpis za najem Planinskega doma na Kumu se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in pogoje za udeležbo na razpisu (priloga), ki so na voljo na sedežu društva vsak četrtek v času uradnih ur (med 18. in 20. uro) ali na spletni strani povezavi....

Pisne ponudbe skupaj s prilogami pošljite v zaprti kuverti s pripisom »razpis« na naslov Planinsko društvo Kum Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje do vključno 7. februarja 2020.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb obveščeni najkasneje do 29. februarja 2020.

Ogled planinske koče je možen vsak dan v njenem obratovalnem času (koča je zaprta ob ponedeljkih). Prosimo za predhodno najavo pri vodstvu društva na tel. 051 377 502 ali pdkum@pzs.si.

Dodatne informacije: 051 377 502 (Marjeta Bricl)

Priloga:
PDF Pogoji za udeležbo na razpisu

------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13980 11. 8. 2020