PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 4. avgust 2021, ob 13.30 uri

Tudi ob pogorelih kočah poleti osnovna oskrba

V slabih štirih letih so bile v požarih uničene kar tri planinske koče: Kocbekov dom na Korošici, Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh. Gradnja novih objektov ali pa vsaj intenzivna priprava nanjo poteka v vseh treh primerih, povsod pa je poskrbljeno za osnovno oskrbo lačnih (na Korošici tudi utrujenih) planincev.

NA KOROŠICI 19 POSTELJ IN OMEJENA OSKRBA S HRANO IN PIJAČO

Kocbekov dom na Korošici (1808 m) je bil konec oktobra že v zimskem režimu obratovanja in zaprt, požar pa se je zaradi neprevidnosti obiskovalcev zimske sobe razširil na celotno stavbo in popolnoma uničil planinski dom. Ob južnem vznožju Ojstrice je ostalo samo pogorišče z nekaj ožganimi kamnitimi stenami in zvito fasadno pločevino.

Planinsko društvo Celje - Matica, ki je lastnik doma in z njem tudi gospodari, je že hitro po požaru pričelo s sanacijo pogorišča. Hitro so se lotili tudi načrtov obnove, bolje rečeno gradnje nove koče. »Upravni odbor društva se je odločil, da postavimo nov Kocbekov dom na Korošici, kajti prevelika je pomembnost te visokogorske postojanke na križišču poti s Koroške, Štajerske in Kranjske. Določen je bil gradbeni odbor, ki bo pripravil smernice za nadaljnje delo. Dom je bil zavarovan, a sredstva, ki jih bomo prejeli od zavarovalnice, ne bodo zadoščala za gradnjo doma, ki bo odvisna od financ in vremena« je že kmalu po požaru povedal takratni predsednik društva Mirko Doberšek.

prispevaj_korosica_3

Smele načrte je, kot da nesreča na Korošici ne bi bila dovolj velika, prekrižal požar še drugega doma istega društva, Frischaufovega doma na Okrešlju. Prav ta tragedija je zamaknila načrtovano gradnjo novega doma na Korošici, saj je Frischaufov dom za planince in za društvo precej pomembnejši. Zaslužek je na Okrešlju zaradi celoletne sezone namreč precej večji kot na Korošici. Kljub temu počasi in vztrajno delajo v smeri nove koče, pripravljen je tudi že idejni projekt novega Kocbekovega doma na Korošici.

Pred pogorelim objektom so postavljeni trije kontejnerje. V času poletne sezone je zagotovljena omejena oskrba z 19 ležišči. Ob načrtovanem prenočevanju priporočamo predhodno najavo.


NA OKREŠLJU BRUNARICA ZA OSNOVNO OSKRBO PLANINCEV

Da je Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) pogorel, so v Planinskem društvu Celje - Matica izvedeli 7. novembra 2019 popoldne, saj zaradi slabega vremena in odmaknjenosti doma nihče ni opazil požara. V tem času v koči ni bilo nikogar, oskrbnik ga je ob koncu sezone namreč zapustil nekaj dni prej in že napovedal obratovanje ob vikendih.

»Od Frischaufovega doma na Okrešlju, ki ga je v poletni sezoni obiskalo okrog petindvajset tisoč ljudi, so ostali le še zidovi. V zadnjih treh letih smo v kočo vložili sto tisoč evrov in smo še globoko v kreditih. Zamenjali smo streho, popolnoma prenovili sobe, prenovili kuhinjo, jedilnico in sanitarije ter uredili novo učilnico za predavanja, tako da bi lahko dom v takšnem stanju deloval vsaj naslednjih dvajset let, požar pa ga je popolnoma uničil. Planinska koča s pomožnim objektom je povsem uničena, prav tako njena notranjost, medtem ko so tovorna žičnica, čistilna naprava in zimska soba ostale nepoškodovane.« je po požaru razložil predsednik PD Celje - Matica Brane Povše.

prispevaj_okreselj_2

Stvari se na Okrešlju premikajo precej hitreje kot na Korošici. Ne le zaradi že opisanega dejstva, zaradi tovorne žičnice, krajšega dostopa in daljše kopne sezone je delo na Okrešlju precej enostavneje. Že v lanskem poletju je bil slovesno položen temeljni kamen, položen temelj objekta, še pred jesenskim izbruhom epidemije novega koronavirusa pa je številnim prostovoljcem in zagreti zidarski ekipi uspelo zabetonirati tudi drugo ploščo.

Objekt je bil tako že novembra zgrajen do druge gradbene faze in primerno zaščiten pred ostrimi zimskimi razmerami v gorah. Na Okrešelj je bil do konca novembra pripeljan tudi ves potreben gradbeni material, tako je lahko že spomladi dalje stekla gradnja novega doma.

Tik ob pogorišču je postavljen manjši lesen objekt, v katerem vas oskrbnik prijazno postreže s hrano in pijačo, prenočevanje ni možno.

Poslanci Državnega zbora RS so na prošnjo Planinske zveze Slovenije za pomoč pri sanaciji škode pogorelih planinskih koč soglasno sprejeli amandma k proračunu za leto 2020, da se nameni finančna sredstva za obnovo Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega doma na Okrešlju, v okviru česar je Planinsko društvo Celje - Matica v letu 2020 prejelo 200.000 EUR.


NA GOLTEH POSTREŽBA V BRUNARICI GRS CELJE

Nov šok za planinsko in savinjsko javnost je prišel 24. februarja 2021, ko je Uprava RS za zaščito in reševanje ob 19.27 prejela klic osebe iz Mozirja, da je na Golteh videti požar. »Mozirski gasilci smo se takoj aktivirali in poklicali še pet sosednjih društev in se odpeljali na pogorišče. Vsega skupaj je sodelovalo 88 gasilcev z 16 vozili. Zaradi poledenele ceste in strmega pobočja okoli stavbe je bilo gašenje oteženo. Ko smo prispeli na območje, je bilo videti, da je požar že močno zajel Mozirsko kočo na Golteh (1356 m). Tako da je bilo samo reševanje koče težko, predvsem smo želeli omejiti požar.« je povedal vodja intervencije Stane Weiss.

Ena najstarejših koč v Sloveniji stoji na južnem pobočju Boskovca, najvišjega vrha Golt. Prvo kočo je  zgradila že Savinjska podružnica SPD leta 1896. Ta je pogorela v času druge svetovne vojne, njena naslednica pa v gozdnem požaru julija 1950. Zadnja, tretja koča, je bila v zadnjih letih deležna temeljite obnove - prenovljena je bila notranjost in izvedena energetska sanacija objekta, vključno s fasado. V njej je lahko prespalo kar 57 gostov, k sreči pa je bila tudi ta koča v času požara zaprta (zaradi ukrepov omejitve širjenja koronavirusa).

prispevaj_mozirska_3

Še predenj se je pogorišče dobro ohladilo, so bili mozirski planinci že odločeni, da na istem mestu postavijo novo sodobno planinsko kočo. Časa ne izgubljajo, saj so do danes že izvedli rekonstrukcijo dovozne ceste do koče, izbrali idejno zasnovo in pridobili gradbeno dovoljenje.

V zavetišču celjskih gorskih reševalcev, ki se nahaja v neposredni bližini pogorišča, oskrbnica koče z velikim veseljem ponovno postreže obiskovalce Mozirske planine (Golt). Zavetišče je odprto med vikendi in nudi osnovno oskrbo s hrano in pijačo. Prenočišč ni.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15138 22. 9. 2023