PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 13. januar 2022, ob 12. uri

Delo v koči | oskrbnik ali najemnik Ribniške koče na Pohorju

Planinsko društvo Paloma Sladki vrh išče najemnika ali oskrbnika Ribniške koče na Pohorju.


Kandidat za najemnika ali oskrbnika mora izpolnjevati sledeče:
 • delovne izkušnje na področju gostinstva, obvezna zaposlitev kuharja z izobrazbo, kulinaričnimi spretnostmi in poznavanjem HACCP sistema,
 • poznavanje dela z blagajno,
 • poznavanje skladiščne evidence materiala,
 • znanje hišnih opravil kot so čiščenje, pranje, vodenje evidenc gostov,
 • pripravljenost spoznavanja okoliških poti, naravnih in kulturnih znamenitosti ter informiranje obiskovalcev in nudenje prve pomoči,
 • sodelovanje z vodstvom društva,
 • zaželeno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika (npr. angleščina, nemščina ...),
 • obveza odprtosti koče vsaj 5 dni v tednu, ob koncih tedna in praznikih,
 • pripravljenost bivanja na koči (njega ali osebja).

Dodatne lastnosti dobrega najemnika ali oskrbnika, ki jih pričakujemo:
 • osebna urejenost, veder značaj in prijazen odnos do obiskovalcev,
 • profesionalen pristop pri vodenju,
 • skrb za urejenost koče, manjša popravila v koči in njeni okolici,
 • upoštevanje zahtevanih standardov (nadzor vodooskrbnega sistema, obvladovanje ostalih potencialnih tveganj in upoštevanje standardov, ki jih zahteva zakonodaja za zaposlene).

Delo je primerno tudi za mlajši upokojenski par, samostojne podjetnike, absolvente na študiju gostinske in turistične smeri in druge, ki jih veseli delo v neokrnjeni naravi v planinskem vzdušju. Društvo si želi dolgoročnejše sodelovanje.

PDF Celoten razpis

Kandidat vloži prijavo priporočeno v pisni obliki na naslov društva PD Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 7, 2214 Sladki Vrh ali na elektronski naslov pd.paloma.sladkivrh@gmail.com obvezno z označbo »Najem Ribniške koče«, najkasneje do 28. februarja 2022. O prejeti prijavi po e-pošti boste prejeli potrditev.

Obvezna priloga je življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah za zgoraj navedene točke razpisa ter predstavitev modela upravljanja z videnjem razvoja dejavnosti v koči. S potencialnimi kandidati se bomo dogovorili za ogled Ribniške koče, njenih kapacitet ter ostalega inventarja.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 031 774 902 med 17. in 18. uro do konca razpisa.

Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore. Izbran kandidat bo o izbiri obveščen najkasneje do 31. marca 2022 z možnostjo prevzema Ribniške koče najkasneje z dnem 11. julij 2022.

------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15460 19. 6. 2024