PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 13. april 2022, ob 13. uri

Skupščina Planinske zveze Slovenije 2022 | sklic

Skupščina Planinske zveze Slovenije bo potekala v soboto, 23. aprila 2022, ob 11. uri, v Kulturni dvorani Sevnica. Po končani skupščini bo možen ogled gradu Sevnica z degustacijo.
PZS_grb_mmali


V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije in v skladu s sklepi 19. seje Upravnega odbora PZS

sklicujem

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v soboto, 23. aprila 2022, ob 11. uri,

v Kulturni dvorani Sevnica (Kvedrova cesta 25, Sevnica).

 

Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS
  2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2021
  3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2021
  4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2021
  5. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2022-2026
  6. Razglasitev rezultatov volitev
  7. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2022-2026
  8. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2023
  9. Razno

Skladno s 7. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije, na objavljen poziv v predvidenem roku ni prispel noben dodaten predlog za obravnavo na skupščini.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 20. aprila 2022.

Po končani skupščini bo možen ogled gradu Sevnica z degustacijo. Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov info@pzs.si in sicer najkasneje do srede, 20. aprila.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Jože RovanKAKO DO KULTURNE DVORANE SEVNICA?

Opis poti iz smeri Ljubljane
Po avtocesti do Trebnjega, kjer zapustite avtocesto in nadaljujete po cesti čez Mirno in Mokronog do Sevnice. Ko se pripeljete do reke Save v križišču levo, nato na krožišču izberete prvi izvoz. Ko prečkate most čez Savo v križišču nadaljujete proti desni, nato prečkate železniško progo in na naslednjem krožišču ponovno izberete prvi izvoz. Po cesti nadaljujete do novega krožišča, kjer je že prvo parkirišče, lahko pa nadaljujete po cesti še nekaj sto metrov naprej do Kulturne dvorane Sevnica, ki je na vaši desni. 

Opis poti iz smeri Celja
Iz Celja se peljete proti Laškemu in naprej skozi Rateče vse do Boštanja. Tam v krožišču pri trgovskem centru izberete tretji izvoz in nadaljujete po mostu čez Savo. Ko prečkate most čez Savo v križišču nadaljujete proti desni, nato prečkate železniško progo in na naslednjem krožišču ponovno izberete prvi izvoz. Po cesti nadaljujete do novega krožišča, kjer je že prvo parkirišče, lahko pa nadaljujete po cesti še nekaj sto metrov naprej do Kulturne dvorane Sevnica, ki je na vaši desni. 

Opis poti iz smeri Krškega  
Iz Krškega sledimo cesti ob Savi mimo Blance vse do Sevnice. Nadaljujemo skozi mesto mimo gostišča Plauštajner, kjer lahko tudi parkiramo. Lahko pa se peljemo še nekaj sto metrov naprej, kjer bomo na levi strani uzrli Kulturno dvorano Sevnica.

sevnica_2 
Še nekaj drugih parkirnih prostorov v bližini dvorane
sevnica_parkirisca
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15600 19. 7. 2024