PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 16. april 2024, ob 6. uri

Razpis za najem koče Mladika na Pečni rebri nad Postojno

Planinsko društvo Postojna razpisuje razpis za najem Koče Mladika na Pečni rebri. Kočo, v kateri je možna strežba pijač in priprava jedi, dajejo v najem za čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pogoji razpisa:
  • poznavanje gostinske dejavnost,
  • poznavanje dela z blagajno,
  • poznavanje skladiščne evidence materiala,
  • kulinarične spretnosti,
  • poznavanje HACCP sistema,
  • znanje hišnih opravil,
  • tovrstne delovne izkušnje,

Pogoj za dobrega najemnika, ki bi ga želeli imeti, je tudi osebna urejenost, veder značaj, profesionalen pristop pri vodenju in prijazen odnos do obiskovalcev.

Predmet najema je koča Mladika na Pečni rebri nad Postojno, ki obsega prostor s točilnim pultom, manjši prostor za goste, kuhinjo, sanitarije, ter pripadajoče objekte, kot so vodnjak, drvarnica, terasa.

  • Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti.
  • Koča Mladika na Pečni rebri je uvrščena med planinske postojanke III. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih

 

 

Na razpis za najem koče Mladike se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.

Za prijavo oddajte svoj življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah in videnjem razvoja dejavnosti v koči, najkasneje do 20. aprila 2024 na elektronski naslov info@pdpostojna.si. V prijavi navedite kolikšno najemnino ste pripravljeni plačati.

Z izbranimi kandidati bodo opravljeni ločeni razgovori. Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu. Od izbranega kandidata bo najemodajalec zahteval potrdilo o nekaznovanju.


------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15752 19. 6. 2024