PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Pregledi tržnih inšpektorjev

Planinska organizacija se v zadnjem času srečuje s pogostimi nadzori tržnega inšpektorata z vidika morebitnih kršitev Zakona o spodbujanju razvoja turizma in tudi z vidika Zakona o gorskih vodnikih. Kljub temu, da so na prvi pogled lahko nekatere aktivnosti planinskih društev podobne pridobitnim turističnim aranžmajem ali gorskemu vodenju, obstajajo ključne razlike med temi dejavnostmi.
 
Glede te tematike je bilo s strani Planinske zveze Slovenije v zadnjih letih izvedenih že več delavnic za planinska društva. Prav tako je bilo izvedenih več razgovor s pristojnimi inštitucijami ter podanih nekaj pobud za jasnejšo zakonsko ureditev. Z namenom lažje dostopnosti informacij, ki so že bile objavljene na spletni strani PZS in boljše preglednosti, objavljamo povezave do obstoječih vsebin na enem mestu:

Glavni poudarki pri načrtovanju izletov:
  • Izleti s planinsko vsebino, organizirani in vodeni prostovoljno niso sporni. Udeleženci morajo ob morebitnem plačilu prejeti račun!
  • Za organizacijo in izvedbo izleta, ki vsebuje tudi neplaninske vsebine in ki vsebuje elemente turističnega aranžmaja, priporočamo sodelovanje oz. soorganizacijo s turistično agencijo, ki izvede izlet.
  • Društva, bodite pozorni, da vaši vodniki ne izkoristijo ime društva za organizacijo svojih privatnih aktivnosti in izletov.

Če v društvu dobite inšpekcijski nadzor, priporočamo naslednje:
  • brez panike;
  • sodelujte z inšpektorjem in mu posredujete materiale, ki jih želi;
  • preverite zapisnik nadzora predno ga podpišete;
  • inšpektorju posredujte argumente in pripombe, za katere mislite, da so pomembne za postopek;
  • zapisnik inšpekcijskega nadzora posredujte na PZS;
  • če potrebujete pomoč PZS, se obrnite na nas - pomagali vam bomo z veseljem in po najboljših močeh.
 
Za pomoč in nasvet se planinska društva lahko obrnete na Damjana Omerzuja, strokovnega sodelavca PZS. V času uradnih ur je dosegljiv na telefonski številki (01) 43 45 692, lahko mu tudi pišete na elektronski naslov damjan.omerzu@pzs.si.Društva, ki so že izvajale programe v sodelovanju s turističnimi agencijami in imajo pozitivne izkušnje, prosimo
, da nam na elektronski naslov info@pzs.si posredujete naziv in kontakt agencije. Podatke bomo zbrali in jih v pomoč društvom objavili na spletni strani PZS, kot informativni nabor turističnih agencij, ki imajo izkušnje z izvajanjem planinsko obarvanih programov v sodelovanju z društvi.


Seznam turističnih agencij, ki sodelujejo s planinskimi društvi:

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=190 4. 6. 2020