PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Članstvo

PLANINSKA DRUŠTVA

SPLETNO VČLANJEVANJE:
V planinsko organizacijo se lahko včlanite prek spletne strani PZS

SPLETNA VČLANITEV - PLAČILO ČLANARINE PREK SPLETNE STRANI PZS >>>


Člani planinskih društev (PD) združenih v Planinski zvezi Slovenije (PZS) smo aktivna skupnost obiskovalcev planin in narave, ki si želi v vseh letnih časih in razmerah odgovorno spoznavati naravo, gojiti planinstvo, izlete v gore, pa tudi na območja večnega snega in ledenikov, hojo s krpljami, turno smučanje, alpinizem v vseh razmerah, plezanje preko zaledenelih slapov ... pri tem pa zanamcem ohraniti prvobitno planinsko pokrajino.

Č L A N A R I N A  PZS  2017

* Pridružite se nam, saj članstvo v PD omogoča številne prednosti in ugodnosti.
 
* Kot član boste upravičeni do posebnih PREDNOSTI, ugodnosti in popustov, kot so: 
   - 50 % popust za prenočevanje v kočah PD, ki so člani PZS, razen v sobah z 1 do 6 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %), ter različni popusti za koče v tujini,
   - različne vrste zavarovanja doma in v tujini,
   - popusti pri nakupu publikacij, opreme in še mnogo več ...

* Poglejte si številne druge UGODNOSTI, ki jih pridobite s članstvom v PD.

* Vabljeni k prispevku: namenite del dohodnine za doniranje PZS in PD

* Preglejte si vrste članstva in znesek priporočene članarine za leto 2017 ter si izberite članarino, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
   ČLANSTVO - VRSTE, priporočene CENE in UGODNOSTI za leto 2017.

* Preglejte vse o ZAVAROVANJIH.


POVZETEK NOVOSTI: 

Zavarovanje za člane PZS zagotavlja zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.
 
ZAVAROVANJA (več na tej povezavi)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljala v zadnjem triletju, vam ponujamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije, ki vsebuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v domovino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij.
Poleg posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji, ...), ki so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

UGODNOSTI (več o ugodnostih)
Prav tako lahko, kot člani PZS, koristite številne ugodnosti pri različnih ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme, ter pri ponudnikih turističnih in namestitvenih kapacitet.

PDF Seznam ugodnosti članov PZS za leto 2017 (357 kB)
 
PLANINSKI VESTNIK (več o reviji na tej povezavi)
Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini in znaša 29,25 € (osnovna cena celoletne naročnine je 39 €). 

ČLANARINA V LETU 2017 (več o posamezni kategoriji članstva)
Kategorije članstva Priporočena članarina v EUR
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00
A/ družinski popust 50,00
B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B/ družinski popust 20,00
B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 
18,50
B/člani društev v tujini vrsta članarine samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije* 13,75
S+Š
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 
16,00
S+Š/ družinski popust 
12,80
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
7,00
P+O/ družinski popust 
5,60
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 7,00
OPP/ družinski popust 5,60

B/člani društev v tujini
 je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.
  • Izbrana zavarovalnica za obdobje 2015-2018 je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d.. 
  • Člani PZS so zavarovani za reševanje v tujini s 24-urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 
  • Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z upoštevanjem prej navedenih rokov za aktiviranje zavarovanj.
  • Članom je omogočeno samostojno preverjanje sklenjenega zavarovanje. Sami lahko tudi aktivirajo zavarovanje, če jih društvo še ni vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino je koda za aktivacijo zavarovanja. Aktiviranje zavarovanja je možno na spletnem portalu www.clanarina.pzs.si.
  • Vsak član dobi skupaj z znamkico še kartonček na katerem so navedena kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktivacijo 24-urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z asistenco.


PLAČILNA MESTA ČLANARINE PZS
Posamezniki lahko plačate članarino PZS v matičnem društvu, njihovih pooblaščencih ali poslovnih partnerjih (prosimo, preverite možnosti pri matičnem planinskem društvu).

PZS omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju članarine za posameznike. Posameznik lahko plača članarino osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), preko poslovnih partnerjev (Petrol) in na spletni strani PZS. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.

POMEMBNO: PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se bo odločil za to možnost, bo moral obvezno navesti ime društva, v katerega se včlanjuje.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki so ali bodo za to pooblastila PZS. Zahtevek, da vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si

Več informacij za planinska društva najdete v prilogi Članarina 2015-2018 (spodaj), pri referentki za članarino, Katarini Maček, katarina.macek@pzs.si, telefon: 01 43 45 688

Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani PZS preveril ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. V primeru, da je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral zavarovanje z kodo, ki bo na članski znamkici. Navodila o aktiviranju članstva bodo podana naknadno, saj je sistem še vedno v fazi testiranja.

Več o vrstah zavarovanj, popustih in ostalih ugodnostih si preberite v prilogi Članarina 2015-2018 ali na spletnih straneh www.pzs.si pod rubriko Članstvo. 

Priloge:

PDF Pravilnik o članstvu posameznikov
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov
PDF Seznam ugodnosti članov PZS za leto 2017
PDF Zgibanka Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe
PDF Prijava nezgode - obrazec
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
PDF Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco
PDF Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje članov društev

Obrazci za planinska društva za leto 2017:
XLS Priloga 1: Naročilnica za znamkice za članarino
XLS Priloga 2: Spisek pristopnih izjav
PDF Priloga 3: Delitvena razmerja
XLS Priloga 4: Dodatno zavarovanje markacistov na delovni akciji
XLS Priloga 5: Dodatno zavarovanje Coris
XLS Priloga 6: Vračilo znamkic

PDF Navodila za izpolnjevanje spiska pristopnih izjav

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=2 12. 12. 2017