sobota, 21. oktober 2017
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 
 Prijava / registracija  Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

Forum
Zadnji komentarji
Vsi komentarji
DomovČlanstvo

Zavarovanja

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

Možno je tudi skleniti ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.

VRSTE ČLANSTVA:

A: član z največjim obsegom ugodnosti,
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B člani društev v tujini: samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B,
S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti; 

Člani OPP brez poslovne sposobnosti, zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno odločbo o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovalnih premij prevzame PZS.

portal_clanarina_570_pxi

OSNOVNO ZAVAROVALNO JAMSTVO
 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi 1. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja); 
 • turno deskanje na snegu;
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja),
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.
Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega morajo biti razvidni opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. Poleg teh pogojev veljajo še splošni pogoji zavarovalnice, ki so objavljeni na naši spletni strani. 

NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV

  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Člani A
Člani B, B1
S in Š
Člani
 P in O
Nezgodna smrt  25.000 5.500
/
Invalidnost  75.000
8.500 8.500
Območje kritja
svet
svet
svet

OPOMBA: Zakonodaja ne dopušča zavarovanja otrok do 15. leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 (EUR).
 
STROŠKI REŠEVANJA V GORAH
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
 • stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti; 
 • krije tudi stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture, ali alpinističnega vzpona;
 • stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
 • stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
 • vključena je tudi 24 urna asistenca pri organizaciji reševanja v tujini; 
 • vključena je tudi 24 urna zdravstvena asistenca za tujino.

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.

Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini s 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje zdravstvene asistence je podano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinske dejavnosti navedenih pod točko Osnovno zavarovalno jamstvo. V primeru poškodbe pokličite reševalce in klicni center zavarovalnice na številko +386 1 519 20 20! 

Asistenca v primeru reševanja v tujih gorah - aktiviranje kritja za stroške reševanja in stroške zdravljenja 
 • Najprej pokličite gorsko reševalno službo v kraju, kjer se nahajate.
 • Nato pokličite asistenčni center na +386 1 519 20 20 (CORIS 24 h/dan) in ob klicu navedite:
  o da ste član Planinske zveze Slovenije,
  o osebne podatke (ime in priimek, naslov, leto rojstva, telefon),
  o številko članske izkaznice,
  o podatek, katera lokalna oz. gorska reševalna služba izvaja reševanje in
  o kje se nahajate in kakšno pomoč potrebujete.
   
POMEMBNO OBVESTILO: Stroški zdravljenja in zdravstvene asistence se aktivira le, v kolikor gre za primer, povezan z reševanjem v tujih gorah.

JPG Obvestilo imate natisnjeno tudi na posebnem kartončku, ki ste ga prejeli ob vplačilu članarine (143 kB)

 
Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno.
 
  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A
Člani B, B1
S in Š
Člani P in O
Stroški reševanja 25.000,00
3.000,00
3.000,00
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000,00 3.000,00 3.000,00
Območje kritja Celi svet, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A velja za ves svet. Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

ZAVAROVANJE ZASEBNE ODGOVORNOSTI ČLANOV


Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Člani A
Člani P in O, B, B1,
S in Š

Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota)
150.000,00
50.000,00
Območje kritja
svet
Evropa in Turčija

Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo - tudi za zdravstveno asistenco Coris v tujini. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 
Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva preko informacijskega sistema Naveza, se bodo seznami VSEH ČLANOV prenašali na zavarovalnico avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Seznam članov, ki bo pravilno in popolno izpolnjen na priloženem obrazcu, poslan na e-naslov: clanarina@pzs.si, bo s strani PZS vnesen v informacijski sistem Naveza najpozneje v treh delovnih dneh.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje. Zato se pred odhodom v tujino pozanimajte glede sistema kritja v državi kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ter Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom naročite vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS. Priporočljivo je skleniti dodatno turistično zavarovanje z asistenco v tujini. Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. vam kot članom PZS ponuja ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini.

ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS
Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

Zavarovanje odgovornosti
Zavarovalna vsota
100.000,00 €
Območje kritja
svet
 
Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance. 

Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje. 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV


Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.
Premije v tabeli veljajo za društva do 100 članov ali do 200 članov. Za društva z več kot 200 člani se obračuna dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli. 

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Enotna zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 100 članov

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 200 članov

Letna premija z davkom (EUR) – vsakih nadaljnjih 100 članov

Varianta 1

50.000,00

60,00

105,00

25,00

Varianta 2

150.000,00

90,00

160,00

35,00

  
Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) in število članov v letu 2016 na e-naslov pzs.zavarovanje@marsh.com. Zavarovalni posrednik bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik Marsh Europe S. A., prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV, ki jih organizira PZS, ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)

Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje udeležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z davkom na osebo (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

1,71

0,34

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

3,08

0,69

 

Varianta 3

 

15.000,00

 

50.000,00

4,45

0,99

 

Varianta 4

 

25.000,00

 

75.000,00

6,85

1,52


Možnost: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.

 Nezgodno zavarovanje udeležencev

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na udeleženca  (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

15,00

7,03

70,29


DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA REGISTRIRANE MARKACISTE

V osnovnem članskem zavarovanju dejavnost markacistov ni zajeta, razen v primeru oglednih tur ipd., kar lahko enačimo s samim planinstvom. Planinska zveza Slovenije je je za leto 2017 uredila osnovno nezgodno zavarovanje vseh registriranih markacistov (ki so oddali poročilo za prejšnje leto in imajo veljavno licenco) in sicer z zavarovalnim kritjem za nezgodno smrt v višini 7.500 € in za zavarovanje invalidnosti v višini 15.000 €. Društva pa lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje za markaciste, ki krije naslednje aktivnosti markacistov na delovnih akcijah v organizaciji društev ali PZS:
 • dostop do delovišča,
 • transport in prenos orodja in opreme do delovišča,
 • markiranje,
 • vzdrževanje in čiščenje z ročnim orodjem,
 • postavljanje tabel,
 • nadelava poti z ročnim in strojnim orodjem (lesena varovala, protierozijska zaščita, lesene stopnice, druge vrste utrjevanja),
 • nadelava zahtevnih in zelo zahtevnih poti (kovinske varovalne naprave),
 • čiščenje in sanacija preprek na poti,
 • trasiranje in popis poti.
   
Pri tem se morajo upoštevati pravila za varno opravljanje dela (ustrezna zaščitna oprema, opravljen tečaj za delo z motorno žago idr.). 

Nezgodno zavarovanje markacistov

smrt zaradi nezgode (EUR)

Invalidnost (EUR)

Zlomi, izpahi, opekline (EUR)

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na markacista (EUR) Letna premija z davkom na markacista (EUR)

Varianta 1

15.000,00

30.000,00

1.000,00

5,00

0,70 23,17

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

1.500,00

10,00

1,05 34,77

Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke v obrazcu na elektronski naslov pota@pzs.si ali s klasično pošto na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, vsaj tri dni pred akcijo.

Več informacij o samem dodatnem nezgodnem zavarovanju si lahko preberete na spletni strani PZS.

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ, KI JIH ORGANIZIRA PZS, npr. športno plezanje, ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, tekme v planinski orientaciji

Organizatorji tekmovanj (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje tekmovalcev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posameznem tekmovanju. Pod enakimi pogoji se lahko zavarujejo tudi ne člani PZS.

Nezgodno zavarovanje tekmovalcev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

2,28

0,46

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

6,17

1,37

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

8,91

1,98

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

13,71

3,05

 
V času trajanje zavarovalne pogodbe lahko zavarovanja pod točko 6.8 in 6.9 sklenejo tudi planinska društva. Postopek sklenitve je podoben kot pri sklenitvi odgovornosti za planinska društva. Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na e-naslov zavarovanje@pzs.si. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..
 
NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ALPINISTIČNE ODPRAVE

Za posamezno alpinistično odpravo se ponudba pripravi individualno. Za več informacij prosim kontaktirajte PZS.

DODATNA ZAVAROVANJA ZA ČLANE

Z zavarovalnico smo se dogovorili za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Zavarovanja se bodo sklepala individualno.

Nezgodno zavarovanje - razširitev na vse prostočasne aktivnosti:
 

Kategorija

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

 

Letno doplačilo na osnovno premijo z davkom na osebo

P + O

 *

8.500,00

10,77

B, S + Š

5.500,00

8.500,00

17,74

A

25.000,00

75.000,00

277,10

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih NEZ.01_08 5.člen (potapljanje, skoki s padalom ali zmaji, udeležbe na tekmovanjih, ...)

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris

Zavarovalno kritje

Zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom / osebo

Letna družinska premija z davkom

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino

do 25.000,00

43,68

103,04

Možnost sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja Coris bo tudi prek spletne strani PZS - portala članarine http://clanarina.pzs.si. Zavarovanje se sklepa individualno na PZS, na priloženem obrazcu. (Katarina Maček, referentka za plačilni promet in članarino PZS, clanarina@pzs.si ali na 01 43 45 688).

Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in k razširitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini:

 • Zavarovanje se sklepa individualno na prodajnih mestih zavarovalnice in na PZS.
 • Zavarovanec se mora pri zavarovalnici identificirati s številko članske izkaznice.
 • Plačana mora biti članarina za tekoče leto.
 • Zavarovalno kritje je podano za zavarovanje klasične zdravstvene asistence in tiste športne rizike, ki jih člani PZS izvajajo rekreativno in jih splošni pogoji opredeljujejo kot možnost vključitve v zavarovanje. Doplačilo za dodatne rizike (npr. športno plezanje, deskanje in smučanje zunaj urejenih prog, planinarjenje in treking do 6.500 metrov ...) je že vključeno v ponujeni letni premiji.
 • Zavarovanje velja eno leto od datuma sklenitve.
 • Krite so tudi zavarovane aktivnosti nad 3.000 metri nadmorske višine in do 6.500 metrov.
 • Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo osebe, ki so člani PZS in njihovi družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.
 • Redna cena za tovrstno zavarovanje bi bila 96 €.

PRAVILA IN DOKUMENTI ZA UVELJAVLJANJE ZAVAROVANJA IZ LETA 2016

PROTOKOL CORIS:


Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco (01-ZZTA-01/13), in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS.

AKTIVIRANJE ASISITENCE V PRIMERU NESREČE:
Vsled navedenega, se postopek aktiviranja asistence izvede le v primeru škodnega primera, ki zahteva reševanje v gorah kot posledica nezgode ali bolezni in sicer na naslednji način:

1. Takoj pokliče oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo zadolženo za izvajanje reševanja.
2. Pokličite Coris-ov 24-urni klicni center: +386 1 519 2020 in navedite naslednje podatke:
 • ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč
 • začasni naslov
 • številko zavarovalne police
 • številko članske izkaznice PZS
 • točno lokacijo
 • kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim / obolelim zavarovancem
 • kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki jo je prvotno poklical na pomoč za reševanje, tako da bo lahko Coris stopil z njimi v kontakt za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.

3. V kolikor bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo Coris preko partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi kjer se ta oseba nahaja organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi organizira in krije stroške povratka v domovino, seveda do zavarovalne vsote.
4. V kolikor zaradi okoliščin dogodka Corisa ni bilo možno obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do bolnišnice,se to izvede naknadno in sicer takoj, ko je to možno ter poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici kamor je bil prepeljan, kdo je izvršil prevoz, ...
5. V kolikor znesek prekorači zavarovalno vsoto zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko Coris pri tem tudi pomaga na način, da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun Corisa, ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil oziroma dal garancijo izvajalcu za direktno plačilo celotnega zneska storitve.

NAVODILA ZA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA

OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A. in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije dobite:
 • PZS: Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS, 01/ 43 45 680, info@pzs.si, naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«;
 • zavarovalni posrednik: Marsh Europe S. A., Tine Breznik, 01 569 21 70, pzs.zavarovanje@marsh.com.


Priloge:
PDF Pravilnik o članstvu posameznikov
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov
PDF Seznam ugodnosti članov PZS za leto 2017
PDF Zgibanka Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe
PDF Prijava nezgode - obrazec
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
PDF Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco
PDF Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje članov društev

Obrazci za planinska društva za leto 2017:
XLS Priloga 1: Naročilnica za znamkice za članarino
XLS Priloga 2: Spisek pristopnih izjav
PDF Priloga 3: Delitvena razmerja
XLS Priloga 4: Dodatno zavarovanje markacistov na delovni akciji
XLS Priloga 5: Dodatno zavarovanje Coris

PDF Navodila za izpolnjevanje spiska pristopnih izjavPRAVILA IN DOKUMENTI ZA UVELJAVLJANJE ZAVAROVANJA PRI NEZGODAH, KI SO SE ZGODILE LETA 2014

PRIJAVA NEZGODE

Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja. 

V primeru nezgode:
 • Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.
 • Obrazec pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
 • Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

V primeru smrti:
 • Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na PZS (po pošti ali e-pošti).

UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah. 
 • Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, S+Š, B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA/ NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali.

PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI 
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.
 • Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
 • Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda s strani zavarovanca, izpolni obrazec Odškodninski zahtevek.
 • Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS. 

OPOZORILO
:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S.A. in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije dobite:
 • PZS: Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS, 01 43 45 680, info@pzs.si, naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«;
 • zavarovalni posrednik Marsh Europe S.A.: Tine Breznik, 01 569 21 70, pzs.zavarovanje@marsh.com.  

Dokumenti ZAVAROVALNICE Wiener Städtische in Generali:

Z željo, da teh navodil ne boste nikdar potrebovali!

Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2017
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
IZBERI
Pogosta vprašanja in odgovori
Prednosti članstva
Dodatne ugodnosti članstva
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti
Postani član / podaljšaj članstvo
Odbor za članstvo
Zavarovanja
Prijava nezgode
 
Planinska zveza Slovenije
Dvorakova 9, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija Splošni pogoji delovanja O avtorjih