ponedeljek, 25. september 2023
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 

Planinske koče – rezervacije
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

DomovČlanstvo

Člansko zavarovanje


ZAVAROVANJE ČLANOV PZS

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Generali d.d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovasnje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS.

Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično. 

Obrazce in splošne pogoje najdete med prilogami na dnu.


klicaj_1 Zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca v gorah. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani s planinsko dejavnostjo in z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje. Zato se pred odhodom v tujino pozanimajte glede sistema kritja v državi, kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in Avstraliji lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo naročite vsaj štiri dni pred odhodom. 

Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS. Priporočljivo je skleniti dodatno turistično zavarovanje za tujino z asistenco. Zavarovalnica Generali, d. d., vam kot članom PZS ponuja ugodno sklenitev celoletnega zavarovanja za tujino z asistenco, ki nudi celovito kritje v tujini. Zakaj je bolje skleniti zavarovanje za tujino, kot se zanašati na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, si lahko preberete tukaj.

Za obstoječe člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Asistenčno kritje za stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini velja do 31. 12. in se podaljša s plačilom članarine za naslednje leto. Novim članom oz. če obstoječi člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje in asistenčno kritje teči ob polnoči naslednjega dne, ko je bil član vnesen v informacijski sistem Naveza oz. registriran preko spleta v primeru včlanitve preko Petrola.OSNOVNO ZAVAROVALNO JAMSTVO

Člansko zavarovanje velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:
 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA težavnostni lestvici, v snežnih razmerah do naklona 45°, ledne smeri do 3. stopnje na 7 stopenjski lestvici in kombinirane težavnosti do M4 na 12 stopenjski lestvici.);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 6.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turnokolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turnokolesarske opreme in obleke). Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • turno smučanje in deskanje, ko se turne smuči oz. deska uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja), do X. stopnje po novi švicarski lestvici;
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • osnovne dejavnosti markacistov (ogledi, označevanje poti, nameščanje tabel, čiščenje poti, obrezovanje...);,
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez varovanja), 
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
 • člane alpinističnih odprav*, za aktivnosti nad 6.000 metri
 • tekmovanja, razen, kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji 
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju, heli smučanju in smučanju izven urejenih prog. Kot smučanje izven urejenih prog se šteje, ko član alpsko smuča ob smučarski progi, brez ustrezne turnosmučarske opreme in brez namena izvajanja turne smuke ali druge planinske dejavnosti. Enako velja za turno deskanje izven urejenih prog.
 • V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride in drug adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje. Alpinistične odprave se lahko zavarujejo individualno (glejte spodaj).

klicaj_1
Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.

Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega morajo biti razvidni opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. Poleg teh pogojev veljajo še splošni pogoji zavarovalnice, ki so objavljeni na naši spletni strani. 

Posebnosti zavarovanja za člane s stalnim prebivališčem v tujini:
 • Zavarovanje za reševanje v tujih gorah velja samo v tujini, to je izven območja države, kjer ima član prijavljeno stalno oz. začasno bivališče (Izjema ne velja za člane zamejskih planinskih društev v Italiji oz. Avstriji - kategorija B/člani društev v tujini). Prav tako zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah ne velja v Sloveniji.
 • Ocena trajnih posledic oz. invalidnosti po končanem zdravljenju pri nezgodnem zavarovanju se izvede pri s strani zavarovalnice določenem zdravniku v Sloveniji.
 • Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode pri A članarini je na voljo samo v Sloveniji.NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV

Zavarovalno kritje [€]

Člani A

Člani B, B1, S+Š

Člani P+O

Nezgodna smrt

10.000

5.500

*

Invalidnost

30.000

8.500

8.500

Zlomi/opekline/izguba vida, sluha/smrt zaradi požara

1.000

/

/

Prehodna oskrba zaradi nezgode**

100 ur/4 prevozi

/

/

Območje kritja

svet

svet

svet


* Zakonodaja ne dopušča zavarovanja otrok do 15. leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 (EUR).

**
 
Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode vključuje 100 ur pomoči na domu in 4 prevoze na kontrole po posameznem zavarovalnem primeru. V primeru težje nezgode je okrevanje lahko dolgotrajno in naporno, tako za poškodovanca kot njegove najbližje. Da bi bil čas okrevanja manj stresen, vam je s tovrstnim zavarovanjem organizirana brezplačna pomoč pri opravljanju dnevnih in gospodinjskih opravil ter organizacija varstva otrok. Do brezplačne pomoči ste upravičeni, ko zaradi nezgode ne morete opravljati enega od temeljnih dnevnih opravil (hranjenje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje in odvajanje ter gibanje). Ko se sami ne morete peljati na pregled, je poskrbljeno za prevoz. Zagotovljen je tudi prevoz domov po odpustu iz bolnišnice. Do brezplačnega prevoza ste upravičeni, če ne morete opravljati enega od temeljnih dnevnih opravil oz. se boste tri mesece gibali s pomočjo hodulj ali bergel. Zavarovanje prehodne oskrbe ni mogoče uveljavljati izven Slovenije.

Zavarovalno kritje je podano pod pogojem, da član planinske zveze uporablja ustrezno opremo za posamezno planinsko dejavnost in ustrezno upošteva razmere v gorah. Vključeno je tudi kritje za poškodbe in okvare zaradi mraza, višine in zastrupitve.

 
STROŠKI REŠEVANJA V GORAH

Stroški reševanja pri planinski dejavnosti v tujini, do katerih pride zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca pri izvajanju planinske dejavnosti, ki nastanejo v okoliščinah, zaradi katerih zavarovanec ne more nadaljevati poti ali varno sestopiti z gore brez aktiviranja reševanja s strani specializirane ekipe za reševanje oziroma helikopterja na kraju izvajanja planinske dejavnosti.

V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vrnitve poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

Zavarovanje stroškov reševanja krije:
 • iskanja pogrešanega zavarovanca, ki se upravičeno sproži zaradi reševanja, za katerega je podano zavarovalno jamstvo za kritje stroškov reševanja iz prejšnjega odstavka.
 • reševanje zavarovanca, ki nastanejo po nastanku nesreče in po tem, ko je bil zavarovanec že lociran. Stroški reševanja so stroški zdravstvene oskrbe na kraju nesreče in med prevozom ter stroški prevoza zavarovanca s kraja nesreče do zdravstvenega centra ali bolnišnice v tujini. 
 • reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti;
 • reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona;
 • reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
 • v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
 • 24-urna asistenca pri organizaciji reševanja v tujini;
 • zdravstvena asistenca za tujino (v primeru, da pride do stroškov reševanja).
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 6.000 metrov.

Zavarovalno kritje [€]

Člani A

Člani B, B1, S+Š

Člani P+O

Stroški reševanja

25.000

6.000

6.000

Zdravstvena asistenca za tujino

10.000

6.000

6.000

Območje kritja

Celi svet, razen Slovenija

Evropa in Turčija, razen Slovenija

Evropa in Turčija, razen Slovenija


klicaj_1 Zavarovalno kritje začne veljati ob 24.00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza, se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24.00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici (vnos v informacijski sistem Naveza, registracija preko spleta v primeru včlanitve preko Petrola oz. darilnih kartic Selectcard) do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.00 naslednjega dne. 

Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v gorah v tujini s 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje zdravstvene asistence je podano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju zgoraj naštetih planinskih dejavnosti.

V primeru poškodbe v gorah v tujini pokličite reševalce na številko 112 oz. lokalno gorsko reševalno službo in asistenčni center zavarovalnice na številko +3865 66 28 500, ki bo prevzel nadaljnjo koordinacijo reševanja.Aktiviranje asistence v primeru reševanja in zdravljenja v tujih gorah

Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco (01-ZZTA-01/16), in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi.
 1. Takoj pokličite oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, zadolženo za izvajanje reševanja v posamezni državi.
 2. Pokličite asistenčni center GENERALI : +386 5 66 28 500 in navedite naslednje podatke:
  • ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč,
  • začasni naslov,
  • številko članske izkaznice PZS,
  • točno lokacijo,
  • kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč, ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim/obolelim zavarovancem,
  • kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki ste jo prvotno poklicali na pomoč za reševanje, tako da bo lahko asistenčni center GENERALI stopil z njimi v stik za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
 3. Če bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo asistenčni center GENERALI prek partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi, kjer je ta oseba, organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi organizira in krije stroške vrnitve v domovino, seveda do zavarovalne vsote.
 4. Če zaradi okoliščin dogodka asistenčnega centra GENERALI  ni bilo mogoče obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, ko je to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici, kamor je bil poškodovani/oboleli prepeljan, kdo je izvršil prevoz ...
 5. Če znesek prekorači zavarovalno vsoto, zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko asistenčni center GENERALI pri tem tudi pomaga, tako da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun asistenčni center GENERALI, ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil oziroma dal garancijo izvajalcu za neposredno plačilo celotnega zneska storitve.
 6. Tudi v primeru poškodbe, ko ste ocenili, da boste lahko sami prišli do zdravniške pomoči, pokličite asistenčni center GENERALI , da vam potrdijo kritje morebitnih stroškov.

ZAVAROVANJE ZASEBNE ODGOVORNOSTI ČLANOV

Zavarovanje civilne odgovornosti zavarovanca kot fizične osebe za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari ter stroškov ugotavljanja obveznosti in obrambe pred odškodninskimi zahtevki.

Zavarovalno kritje [€]

Člani A

Člani B, B1, S+Š, P+O

Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota)

150.000,00

50.000,00

Območje kritja

svet

Evropa in Turčija


Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.

Opomba: Za obstoječe člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Asistenčno kritje za stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini velja do 31. 12. in se podaljša s plačilom članarine za naslednje leto. Novim članom oz. če obstoječi člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje in asistenčno kritje teči ob polnoči naslednjega dne, ko je bil član vnesen v Navezo. 

NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ALPINISTIČNE ODPRAVE

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje članov alpinističnih odprav

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt  [€]

Zavarovalna vsota za invalidnost  [€]

Letna premija z davkom / udeleženca  [€]

Premija za obdobje do 45 dni/osebo  [€]

Premija za obdobje do 90 dni/osebo  [€]

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

218,06

65,42

87,22

Varianta 2

10.000,00

20.000,00

290,75

87,22

116,30

Varianta 3

20.000,00

40.000,00

416,52

124,96

166,61


Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence

Zavarovanje stroškov reševanja in
zdravstvene asistence članov
alpinističnih odprav

Zavarovalna vsota  [€] in področje kritja

Premija za obdobje do 45 dni/osebo  [€]

Premija za obdobje do 90 dni/osebo  [€]

Varianta 1

5.000,00 (cel svet)

104,78

157,17

Varianta 2

10.000,00 (cel svet)

157,17

235,76

Varianta 3

20.000,00 (cel svet)

178,13

267,19


Opombe:

 • Pogoj za sklenitev zavarovanja za odprave je A članstvo. 
 • Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven evropskih in turških gorstev, katere cilj so aktivnosti nad 6.000 metrov nadmorske višine.
 • Navedene premije veljajo za vse tiste odprave, ki jih podpira oziroma soorganizira PZS. 
 • Pri vseh ostalih odpravah se prevzem tveganja v zavarovanje oblikuje glede na specifičnost posamezne odprave. Pogoji in premija se bodo oblikovali sprotno glede na poznane okoliščine posamezne odprave.
 • Zavarovanje za odprave se sklepa izključno preko PZS.
 • Za stroške reševanja in za zdravstveno asistenco velja enotna zavarovalna vsota.

Za več informacij, prosimo, kontaktirajte PZS na elektronski naslov alpinizem@pzs.si.

DODATNA ZAVAROVANJA ZA ČLANE

Z zavarovalnico smo se dogovorili za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Zavarovanja se bodo sklepala individualno.

Nezgodno zavarovanje - razširitev na vse prostočasne aktivnosti

Kategorija

Nezgodna smrt  [€]

Invalidnost  [€]

Letno doplačilo na osnovno premijo z davkom na osebo  [€]

P + O

*

8.500,00

32,63

B, S + Š

5.500,00

8.500,00

40,34

A

15.000,00

50.000,00

330,06

*kritje pogrebnih stroškov do 1.500,00 EUR

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih 01-NEZ-01/08, 5.člen (potapljanje, skoki s padalom ali zmaji, udeležbe na tekmovanjih, ...).

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

Zavarovalno kritje

Zavarovalna vsota  [€]

Letna premija z davkom/osebo  [€]

Letna družinska premija  [€]

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino

do 25.000,00

43,68

103,04

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino

do 50.000,00

76,73

160,12

Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo osebe, ki so člani PZS in njihovi družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.

Možnost sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini je možno preko portala clanarina.pzs.si. Zavarovanje se lahko sklene tudi na PZS, na obrazcu Priloga 3. Več informacij dobite pri Katarini Maček, referentki za plačilni promet in članarino PZS, na elektronskem naslovu clanarina@pzs.si ali na telefonski številki (01) 43 45 688.

Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in k razširitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini:

 • Zavarovanje se sklepa individualno na preko PZS.
 • Zavarovanec se mora pri zavarovalnici identificirati s številko članske izkaznice.
 • Plačana mora biti članarina za tekoče leto.
 • Zavarovalno kritje je podano za zavarovanje klasične zdravstvene asistence in tiste športne rizike, ki jih člani PZS izvajajo rekreativno in jih splošni pogoji opredeljujejo kot možnost vključitve v zavarovanje. Doplačilo za dodatne rizike (npr. športno plezanje, deskanje in smučanje zunaj urejenih prog, planinarjenje in treking do 6.500 metrov ...) je že vključeno v ponujeni letni premiji.
 • Zavarovanje velja eno leto od datuma sklenitve.
 • Krite so tudi zavarovane aktivnosti nad 3.000 metri nadmorske višine in do 6.500 metrov.
 • Zgoraj navedena premija je premija za celotno družino, vsak družinski član je zavarovan za 25.000,00 oziroma 50.000,00 EUR. Zavaruje se neomejeno število družinskih članov.

Dodatno zavarovanje odgovornosti za licencirane strokovne kadre PZS (vodniki PZS, inštruktorji planinske vzgoje, trenerji in inštruktorji športnega plezanja, inštruktorji alpinizma, alpinisti, vodniki turnega kolesarjenja, markacisti PZS), ki opravljajo pridobitno dejavnost in ni v okviru PZS

Zavarovanje odgovornosti

Enotna zavarovalna vsota  [€]

Letna premija z davkom  [€]

Varianta 1

50.000,00

177,29

Varianta 2

150.000,00

292,53

Varianta 3

250.000,00

362,73

 

 • območje kritja: Evropa v geografskem smislu (vključno gorstva Turčije);
 • letni agregat izplačila škod je 2-kratnik zavarovalne vsote;
 • odbitna franšiza znaša: 250,00 EUR.

Zavarovanje se sklepa individualno preko zavarovalnega posrednika Marsh Europe S.A., Podružnica Marsh, elektronski naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana.OPOZORILO: 
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A. in ne neposredno zavarovalnice.

Zavarovalniške obrazce za prijavo nezgode najdete pod rubriko Prijava nezgode.


Dodatne informacije dobite:


Priloge:

 

Z željo, da teh navodil ne boste nikdar potrebovali!

Povezava: https://clanarina.pzs.si/predstavitev-zavarovanj


Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (5)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
IZBERI
Vrste članstva
Prednosti članstva
Pogosta vprašanja in odgovori
Ugodnosti za člane
Dodatne ugodnosti članstva
Člansko zavarovanje
Postani član / podaljšaj članstvo
Aktiviranje asistence, prijava nezgode
Odbor za članstvo
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih