PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Osebna izkaznica

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Dvorakova 9, p. p. 214,
SI-1001 Ljubljana

T: + 386 (0)1 43 45 680
F: + 386 (0)1 43 45 691

E
: info@pzs.si
W: www.pzs.si

Davčna številka: 62316133
Identifikacijska številka: SI62316133
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici
Matična številka: 5145368000
Šifra glavne dejavnosti: 93.190

Predsednik Planinske zveze Slovenije je Bojan Rotovnik.

PDF Organigram Planinske zveze Slovenije (282 kB)

Obsežnejša predstavitev PZS.

Temeljni akti PZS:


Članstvo PZS
V Planinsko zvezo Slovenije je včlanjenih 287 društev (planinskih društev, klubov, postaj GRS) in 55.150 članov posameznikov (podatek za 2016).
Planinska društva upravljajo s 179 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki z okoli 7400 ležišči. 

Slovenske gore letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev.

Za mrežo 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.004 km po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti. Planinska društva vzdržujejo tudi 80 planinskih veznih poti – obhodnic. V letu 2007 je bil sprejet Zakon o planinskih poteh

Planinska zveza Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dvorakova 9, je z odločbo, št. JR 026-544/97, z dne 25. 3. 1998 vpisana v register društev pri UE Ljubljana pod zaporedno številko 1041.

PZS ima STATUS:
 

  • društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (odločba št. 6717-16/2006, z dne 30. 8. 2007; znova: odločba št. 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013), 
  • društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (odločba št. 014-10-2/2005/5, z dne 18. 9. 2007),
  • organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (znova: odločba št. 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013),
  • humanitarne organizacije pri Ministrstvu za zdravje pod zap. št. HO-SD055 (št. 093-49/2008-4, z dne 28. 8. 2009).
  • v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zap. št. 0140-4/2016/9 (081-06), z dne 6. 6. 2016.


Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije 
ima STATUS:
  • status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in status nacionalne mladinske organizacije (odločba št 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013).

PZS je z 18. julijem 2011 vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.

DOGOVOR o sodelovanju ima sklenjen z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, s Slovenskim gorniškim klubom Skala, z Rdečim križem Slovenije - Zvezo združenj in z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije.

DOGOVOR o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti so sklenile Planinska, Ribiška, Lovska, Turistična, Čebelarska in Kinološka zveza Slovenije.

PZS je ČLANICA:
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=27 16. 1. 2018