PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 8. avgust 2012, ob 0. uri

Stoletni jubilej Tičarjevega doma na Vršiču

Planinska postojanka Tičarjev dom na Vršiču je 4. avgusta zaokrožila stoletni jubilej. V dolgoletni zgodovini je imela kar nekaj burnih obdobij in dogodkov. Zaznamovala je čas pomembnih prizadevanj slovenske narodne samozavesti za ohranitev čudovitega gorskega sveta.
Prvo kočo so leta 1912 zgradili člani kranjskogorske podružnice Slovenskega planinskega društva na pobudo in ob pomoči predsednika dr. Josipa Tičarja. Imenovala se je Slovenska koča in je bila „protiutež „ takratni nemško- avstrijski Vossovi koči na Vršiču. Po drugi svetovni vojni so dom v upravljanje prevzeli člani Planinskega društva Jesenice in ga obnovili. Po smrti dr. Josipa Tičarja so postojanko preimenovali v Tičarjev dom v zahvalo očetu planinstva v Gornjesavski dolini in soustanovitelju Gorske reševalne službe. Leta 1966 so ob tedanji koči zgradili nov sodoben objekt, ki je priljubljena točka za planince in druge obiskovalce Vršiča.

Ob 100-letnem jubileju so člani Planinskega društva Jesenice na Vršiču pripravili novinarsko konferenco. Predsednik Branko Bergant je predstavil zgodovino in pomen Tičarjevega doma na Vršiču, bogato društveno dejavnost in načrte za naprej. Med najbolj zahtevnimi bo izgradnja čistilnih naprav na postojankah. Prvo bodo zgradili jeseni pri koči pri izviru Soče v Trenti. Ob tem je Branko Bergant izpostavil pomen novoustanovljene svetovalne pisarne Planinske zveze Slovenije, od katere pričakuje dobro sodelovanje in pomoč predvsem pri okoljevarstvenih projektih. Na novinarski konferenci so med novostmi v delovanju Planinskega društva Jesenice predstavili tudi obnovljeno spletno stran, kjer je odslej na voljo veliko novih informacij za planince

Janko Rabič

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=7231 8. 2. 2023