ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
 English language
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA / SPLETNEGA VČLANJEVANJA

S spletno včlanitvijo se včlanite v društvo, ki si ga izberete, in s tem sprejmete pravice in dolžnosti člana, ki izhajajo iz društvenih pravil, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev. Društvo, v katerega se je možno spletno včlaniti preko spletne strani PZS, je pisno pooblastilo Planinsko zvezo Slovenije za posredovanje pri včlanjevanju. Posameznik, ki se včlani preko spletne strani Planinske zveze Slovenije postane član izbranega društva in ne direktno Planinske zveze Slovenije.

Pravice in pogoji zavarovanja, ki izhajajo iz posamezne kategorije članstva

Pravice, ki izhajajo iz posamezne kategorije članstva, so opredeljene na spletnih straneh www.pzs.si, pod rubriko »ČLANSTVO«:


Prikaži kategorije članstva
Trajanje članstva

Članstvo traja od dneva včlanitve (zaključen postopek registracije na spletni strani) do 31. 1. naslednje leto. Članstvo in zavarovanje začne teči naslednji dan po po uspešno zaključenem postopku registracije na spletni strani. PZS bo člana obvestila praviloma v 10 delovnih dneh po prejemu plačila. V istem roku bo tudi odpremljena članska znamkica in izkaznica.

Družinska članarina

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A in B1), kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Člani A imajo enako vrednost popusta kot pripada članom B 4,40 €. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Način plačila v spletni včlanitvi

Plačilo članarine prek spletne aplikacije lahko izvedete prek plačilnih kartic MasterCard, Activa ali Monete.

Strošek pošiljanja članske izkaznice in znamkice znaša 2 € in ga plača član.

Postopek spletne včlanitve

Včlanitev poteka tako, da sledite postopku na naslednjih strani, ki poteka v treh korakih:

  1. Izpolnite pristopno izjavo.
  2. Izvedete plačilo na izbrani način.
Po oddaji obrazca nov član oziroma član z obnovljeno članarino prejme obvestilo po elektronski pošti, da je postopek uspešno narejen.

Dodatne informacije: Katarina Maček, referentka za plačilni promet in članarino PZS clanarina@pzs.si ali na 01 43 45 688.

V roku desetih delovnih dni boste prejeli člansko znamkico za kategorijo, ki ste si jo izbrali za članarino PZS za tekoče leto.

Varovanje osebnih podatkov

Z včlanitvijo dovoljujete obdelavo osebnih podatkov v evidenci članov društva in Planinske zveze Slovenije ter posredovanje podatkov izbrani zavarovalnici za sklenitev članskega zavarovanja. Zavarovalnici se bodo posredovali samo podatki označeni kot obvezni. Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam in se hranijo in obdelujejo v skladu z internimi pravili in zakonskimi zahtevami.

V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov, pravili Planinske zveze Slovenije (PZS) in pravili društva izpolni pristopno izjavo vsak član društva.

Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva in centralni evidenci članstva PZS na podlagi osebne privolitve. Namen je zagotavljanje članskih pravic, zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc pridobljenih strokovnih nazivov, prejetih priznanj PZS, naročnikov na Planinski vestnik in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja planinske organizacije. Obseg obvestil, ki jih želite prejemati, izberete sami med postopkom spletne včlanitve.

S potrditvijo sprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz društvenih pravil, statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev.

S potrditvijo dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci članov društva, posredovanje podatkov Planinski zvezi Slovenije in posredovanje podatkov izbrani zavarovalnici za sklenitev članskega zavarovanja. Zavarovalnici se bodo posredovali samo zgornji obvezni podatki.

V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov, pravili Planinske zveze Slovenije (PZS) in pravili društva izpolni pristopno izjavo vsak član društva.

Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva in centralni evidenci članstva PZS na podlagi osebne privolitve.Namen je zagotavljanje članskih pravic, zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc pridobljenih strokovnih nazivov, prejetih priznanj PZS, naročnikov na Planinski vestnik in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja planinske organizacije.