PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Mladi planinec

Akcijo Mladi planinec je Mladinska komisija uvedla leta 1969 z namenom, da bi mlade planince usmerjala k zdravemu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti in varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline, kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. Mlade uvaja v planinstvo in planinsko usposabljanje ter jim predstavlja planinsko dejavnost v različnih letnih časih, celovitost planinstva, različne oblike gibanja in vsebine planinske šole. Zaradi celostne prenove vsebin, pravilnikov in dnevnikov se je akcija leta 2010 preimenovala v program.

Program je namenjen osnovnošolcem. Ob začetku sodelovanja udeleženec prejme Dnevnik Mladi planinec 1. V njem so naloge, napotki za raziskovanje in beleženje osebnih vtisov. Ti so prilagojeni letnemu času izletov in starosti otrok. Enakovredno so zastopane vsebine s področja varnosti v gorah, spoznavanja narave in odnosov med ljudmi. Ko udeleženec usvoji znanje in izkušnje prvega dnevnika, nadaljuje z izpolnjevanjem Dnevnika Mladi planinec 2. Končni cilj programa je samostojno varnejše gibanje v slovenskih gorah. Izvajalci programov so praviloma osnovne šole in mladinski odseki planinskih društev, izvajanje pa lahko enakovredno poteka tudi v okviru družine. Program je namenjen tudi otrokom, ki niso člani Planinske zveze Slovenije, s čimer komisija prevzema pobudo pri gorniškem usposabljanju civilne družbe. Program se povezuje tudi s športnim programom Krpan ter je prilagojen za osebe s posebnimi potrebami.

Dnevniki so hkrati članska izkaznica, osnovnošolski otroci jih ob vpisu v planinsko društvo ali kot priznanje prejmejo brezplačno. Dnevnike je mogoče kupiti tudi v Planinski založbi PZS. Ob prenovi programov je zaživela posebna spletna stran, namenjena dodatnim informacijam in naboru gradiv: mk.pzs.si/mpcp.

PDF Pravilnik programa Mladi planinec
PDF Mladinska priloga Obvestil PZS (september 2011)
PDF Naročilnica za dnevnike
PDF Naročilnica za nagrade(157 KB)

ŽIG CP MP v vektorski obliki (1,33 MB)
https://www.pzs.si/mk/vsebina.php?pid=113 16.06.2024