PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 2. februar 2016, ob 14. uri

Javni razpis za oskrbnika Planinske koče na Mrzl'ku

Planinsko društvo Žiri razpisuje delavno mesto oskrbnika Planinske koče na Mrzl'k. Delo je primerno za mlajši upokojenski par, samostojne podjetnike, študente in druge, ki jih tako delo veseli.
Planinsko društvo Žiri razpisuje delavno mesto oskrbnika na svoji novi planinski koči na Mrzl'ku. Delo poteka ob sobotah, nedeljah in praznikih skozi celo leto, za vnaprej najavljene skupine pa tudi med tednom.
 
Od kandidatov pričakujejo:
 • veščine strežbe v gostinski dejavnosti;
 • poznavanje dela z blagajno, skrb za gotovino in vodenje evidenc ter materiala;
 • samoiniciativnost in motiviranost za dobro opravljanje dela;
 • osebna urejenost, veder značaj in prijazen odnos do obiskovalcev;
 • vzdrževanje reda v domu in okolici ter gospodarno ravnanje s premoženjem;
 • dobro sodelovanje z organi planinskega društva;
 • poznavanje okoliških hribov in poti;
 • razpoložljivost za strežbo naročenih skupin med tednom oz. v času, ko koča ne obratuje po rednem urniku;
 • dokazilo o zdravstveni usposobljenosti in znanje prve pomoči.

Poleg strežbe in priprave pijače ter hrane oskrbnik opravlja tudi druge naloge, vezane na ponudbo koče, kot je prodaja planinske literature, skrb za ponudbo in nabavo materiala, nudenje prve pomoči, vodenje evidenc gostov, skrb za urejenost koče in okolice idr.

Znanje tujega jezika in lastni osebni avto sta zaželena, nista pa pogoj. Oskrbnik si v času povečanega obiska planinske koče sam zagotavlja dodatno pomoč.

Kandidatu zagotovljamo:
 • dobro planinsko družbo, zdravo in čisto okolje ter planinski mir;
 • stimulativno plačilo, vezano na ustvarjen prometa;
 • zasebni prostor s sanitarijami in prenočiščem;
 • zadovoljstvo pri opravljanju dela.

Vloge skupaj z življenjepisom, opisom izkušenj ter sposobnosti pošljite na naslov Planinsko društvo Žiri, Loška cesta. 17, 4226 Žiri, najkasneje do 25. februarja 2016. Na pisemsko ovojnico dodajte pripis »PRIJAVA - NE ODPIRAJ«.

Več informacij na telefonski številki 031 452 860 (Janez Kosmač) ali na elektronskem naslovu pdziri@pzs.si.

Med prispelimi vlogami bo opravljen ožji izbor kandidatov, kateri bodo povabljeni na ustni razgovor. O izboru oskrbnika bodo kandidati pisno obveščeni.

Opisi v moški slovnični obliki veljajo enakovredno tudi za ženski spol.

------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10748 16. 4. 2021