PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 3. marec 2016, ob 8. uri

Zbor turnih kolesarjev 2016 - vabilo

Zbor turnih kolesarjev bo v četrtek, 17. marca 2016, ob 17. uri v Mengeški koči na Gobavici.
Na zadnjem Zboru turnih kolesarjev, v decembru 2014, smo z zadovoljstvom ugotovili, da smo v dobrih sedmih letih, od maja 2007, ko je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS uvrščeno med dejavnosti PZS, čemur je sledila ustanovitev Komisije za turno kolesarstvo (KTK), marsikaj postorili: vse več planinskih društev je pričelo organizirati kolesarske ture, ustanavljati turno kolesarske odseke, množijo se vrste turno kolesarskih vodnikov PZS, srečujemo se na kolesarskih taborih, uveljavili smo se kot skupina strokovnih kadrov PZS, kot tudi kot najmočnejša organizacija, ki v Sloveniji goji turno kolesarstvo.
 
V zadnjih letih je PZS doživela pomembne vsebinske in organizacijske spremembe, v okviru katerih se je KTK preoblikovala v samostojno komisijo z zborom, ki ji daje višjo stopnjo samostojnosti delovanja, pa tudi večjo odgovornost. Zastavili smo si tudi zahtevnejše cilje: dvigniti kvaliteto vodniških usposabljanj s pripravo novih gradiv, povečati število odsekov, ki gojijo turno kolesarstvo, okrepiti prizadevanja za kolesarjem bolj prijazno zakonodajo, za odprtje čim večjega števila dvonamenskih poti in pripravo Slovenske turnokolesarske poti.
 
Pred nami je Zbor, kjer bomo polagali račune. Prepričan sem, da smo v splošnem z doseženim med dvema zboroma lahko zadovoljni, še posebej na področjih, kjer je rezultat pretežno odvisen od nas samih. Zatika pa se pri odpiranju poti, znotraj PZS smo glede kriterijev za dvonamenske poti sicer dosegli primeren dogovor, na državni ravni pa se stvari nikamor ne premaknejo.

Ozreti se velja tudi naprej. Vse tisto, kar je že utečeno, predvsem usposabljanja, ture, tabore, delo v odsekih, je mogoče še izboljšati. Pred nami pa so nove naloge, uvesti je potrebno sistematično izobraževanje kolesarjev v okviru planinske kolesarske šole, dokončati priprave in pred poletno sezono odpreti Slovensko turnokolesarsko pot, vzpostaviti sistem vzdrževanja dvonamenskih poti skupaj z markacisti itd. 
 
Na Zboru turnih kolesarjev se želimo v širokem krogu zainteresiranih pogovoriti o vseh odprtih vprašanjih in si zastaviti prihodnje cilje. Zato vas vabimo, da se udeležite zbora in sodelujete pri oblikovanju naših skupnih ciljev.Zbor turnih kolesarjev bo v četrtek, 17. marca 2016, ob 17. uri v Mengeški koči na Gobavici, z naslednjim dnevnim redom:

Predlagani dnevni red:

 

  1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure)
  2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev
  3. Pregled in potrditev dnevnega reda
  4. Pozdravi vabljenih
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (december 2014-marec 2015), razprava o poročilu
  7. Predstavitev programa komisije za leto 2016, razprava o programu
  8. Predstavitev Slovenske turnokolesarske poti (Jože Rovan in Boštjan Golež)
  9. Kolesarske poti TransSlovenia 1 in 2 (Andrej Bandelj)
  10. Razno

Po zaključenem zboru bo za udeležence zbora pripravljena priložnostna pogostitev.

 

Prosimo vas, da nam zaradi organizacijskih razlogov potrdite svojo udeležbo na enega izmed v glavi pisma navedenih naslovov oz. telefonskih številk oz. na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

20160225_PZS_KTK_zbor_2016_lokacija_mengeska_koca 

Prejmite lep planinski pozdrav!

Jože Rovan,
načelnik 


Gradivo za Zbor turnih kolesarjev:
DOC Pooblastilo delegata (29 kB)
DOC Poročilo o delu KTK v letu 2015 (145 kB)
DOC Plan dela KTK v letu 2016 (140 kB)
DOC Poročilo o dejavnosti odseka (132 kB)
XLS Registracija (10 kB)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=10812 15. 7. 2024