PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 7. junij 2017, ob 8.10 uri

6. srečanje vodstev PZS in HPS ob dvojnem jubileju na Sviščakih

Šesto redno letno srečanje vodstev Planinske zveze Slovenije (PZS) in Hrvaške planinske zveze (HPS), ki je bilo 13. in 14. maja 2017 v Planinskem domu na Sviščakih, je zaznamoval dvojni jubilej, ki je odličen primer slovensko-hrvaškega sodelovanja: 110-letnica PD Snežnik Ilirska Bistrica in 15-letnica planinske skupine KPD Bazovica z Reke.
Gostiteljica letošnjega srečanja je bila PZS, povod za izbiro lokacije pa 110. obletnica PD Snežnik Ilirska Bistrica in 15. obletnica planinske skupine KPD Bazovica z Reke. Sodelovanje planincev iz Ilirske Bistrice in Reke je odličen primer mednarodnega povezovanja in razvijanja prijateljskih odnosov z obeh strani državne meje.

Slovensko planinsko zvezo so na srečanju zastopali predsednik PZS Bojan Rotovnik, podpredsednik Tone Jesenko in generalni sekretar Matej Planko, hrvaško pa predsednik HPS prof. dr. Hrvoje Kraljević, podpredsednica Jadranka Čoklica, glavni tajnik Darko Berljak, predsednik izvršnega odbora Vlado Novak, član izvršnega odbora Ivan Hapač in urednik revije Hrvatski planinar Alan Čaplar.

Na sestanku so analizirali rezultate sodelovanja v obdobju od lanskega sestanka v Paklenici. Posebno pohvalo si zasluži vse intenzivnejše strokovno sodelovanje med posameznimi komisijami PZS in HPS, uredništvi revij Planinski vestnik in Hrvatski planinar ter med planinskimi društvi, ki delujejo na obmejnem območju. Slovenski in hrvaški planinci se redno vzajemno udeležujejo organiziranih planinskih pohodov, vodstvi obeh zvez pa sta soglašali, da si bosta skupaj prizadevali za normalno prehodnost planinskih poti ob meji, ki je zdaj na nekaterih delih ovirana s postavljeno žično ograjo. Na mednarodni ravni PZS in HPS združujeta moči pri slovensko-hrvaškem pokalu v lednem plezanju, s pridružitvijo drugih zvez v regiji pa želijo tekmovanje še razširiti.

srecanje_pzs_hps_2017_foto_alan_caplar_013
Praznovanje 110-letnice PD Snežnik Ilirska Bistrica in 15-letnice planinske skupine KPD Bazovica z Reke na Sviščakih (foto Alan Čaplar)

Vodstvo HPS je izrazilo hvaležnost za gostoljuben sprejem predstavnikov HPS na tečaju za mladinske voditelje, orientacijskem tekmovanju na Pokljuki in v uredništvu Planinskega vestnika. Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je zahvalil za sodelovanje pri izidu večjezičnih planinskih zemljevidov PZS in povezovanju dela evropske pešpoti E-12 čez Slovenijo. Pri aktivnostih na sestankih mednarodnih organizacij (UIAA, IFSC, BMU, ERA) zvezi uspešno dopolnjujeta in zastopata usklajena stališča. Na sestanku so utrdili poenoteno stališče glede nastajanja krovne evropske planinske zveze. Vzajemno sodelovanje v bližnji prihodnosti se bo prilagodilo dolgoročnejšim aktivnostim, dogovorjenim na sestanku.

Drugi dan srečanja so se zbrani povzpeli na Snežnik (1796 m), najvišji vrh južne Slovenije, in na Sviščakih sooblikovali slovesnost ob 110-letnici PD Snežnik Ilirska Bistrica in 15-letnici planinske skupine KPD Bazovica z Reke. Zbrane slovenske in hrvaške planince so nagovorili podpredsednica HPS Jadranka Čoklica, predsednik HPS prof. dr. Hrvoje Kraljević in predsednik PZS Bojan Rotovnik. Tako člani ilirskobistriškega društva kot bazoviške skupine so poudarili izjemne rezultate dosedanjega sodelovanja in se zavezali k še močnejši povezavi planincev pri skupnih idejah in aktivnostih.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=11834 17. 6. 2024