PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Pravni akti, pravilniki in obrazci

Dokumenti PZS

Skupščina PZS
PDF Poslovnik o delu Skupščine PZS

Upravni odbor PZS

PDF Poslovnik Upravnega odbora
PDF Statut Planinske zveze Slovenije
PDF Vodila pri delu PZS in PD

Častni kodeks slovenskih planincev najdete na spletni strani www.pzs.si

Prapor, grb in himna PZS

PDF Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih
PDF Navodilo o uporabi grba, zastave in himne PZS

Varstvo osebnih podatkov
 
PDF Pravilnik o varstvu osebnih podatkov PZS


Komisije in odbori PZS

  • Dokumenti Mladinske komisije PZS so objavljeni na spletni strani www.mk.pzs.si.
  • Dokumenti Vodniške komisije PZS so objavljeni na spletni strani www.vk.pzs.si.
  • Dokumenti Komisije za športno plezanje PZS so objavljeni na spletni strani www.ksp.pzs.si.
  • Dokumenti Komisije za alpinizem PZS so objavljeni na spletni strani www.ka.pzs.si.
  • Dokumenti Komisije za planinske poti PZS so objavljeni na spletni strani www.kpp.pzs.si
  • Dokumenti Komisije za varstvo gorske narave so objavljeni na spletni strani www.kvgn.pzs.si.
  • Dokumenti Komisije za turno kolesarstvo PZS so objavljeni na spletni strani www.ktk.pzs.si.
  • Dokumenti Gospodarske komisije PZS so objavljeni na spletni strani www.gk.pzs.si.
  • Dokumenti Pododbora za priznanja PZS so objavljeni na spletni strani www.pzs.si.
  • Dokumenti Odbora za usposabljanje in preventivo so objavljeni na spletni strani www.pzs.si.

Meddruštveni odbori PD

DOC Vzorčni Pravilnik o delu MDO PD


Dokumentacija za planinska društva

Zakon o društvih najdete na spletni strani Uradnega lista.

Vzorčna pravila društev, članov PZS
DOC Vzorčna pravila društev, članov PZS
DOC Dejavnosti, povzete po standardni kvalifikaciji dejavnosti, ki jih potencialno izvajajo planinska društva

Pravilnik o računovodstvu
DOC Pravilnik o računovodstvu - društva brez zaposlenih (predlog)
DOC Pravilnik o računovodstvu - društva z zaposlenimi (predlog)

Opomba: v 8. členu morate vnesti različico vodenja poslovnih knjig kakršno uporabljate.

Vloga za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju športa
DOC Vloga statusa društva v javnem interesu - šport


Prostovoljstvo

PDF Zakon o prostovoljstvu ter popravek zakona
DOC Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku s prilogama za vpis v register prostovoljskih organizacij
PDF Splošna vprašanja in odgovori o Zakonu o prostovoljstvu
PDF Vodila o prostovoljstvu v planinski organizaciji
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=23 19. 6. 2024