petek, 22. september 2023
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

 

Mladinski odseki

Članstvo Mladinske komisije PZS predstavljajo mladinski odseki. Ti so v planinskem društvu lahko organizirani (pravilnik MK PZS), če so izpolnjeni minimalni kriteriji:
  • kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi (vsaj trije planinsko izobraženi člani);
  • odsek razpolaga s sredstvi za delovanje najmanj v višini preostanka članarine mladih, ki ostane planinskemu društvu;
  • načelnik odseka je član upravnega odbora PD.
Mladinski odsek za članstvo v Mladinski komisiji zaprosi pisno. Vlogi je treba priložiti:
Člani MK PZS vsaki dve leti obnovijo svoje članstvo s posredovanjem osnovnih podatkov o delu MO. Postopek obnovitve članstva izvede IO MK PZS praviloma pred volilnim Zborom MO.

Člani MK PZS lahko obnovijo svoje članstvo kadarkoli s posredovanjem obrazca, ki je objavljen spodaj.

Samo člani MK PZS, ki imajo obnovljeno članstvo imajo pravico glasovanja na Zboru MO.

 

Za pomoč pri ustanovitvi odseka in pridobivanju članstva v komisiji lahko planinsko društvo zaprosi upravni odbor Mladinske komisije. Ta mu lahko ponudi svetovalca, ki najmanj eno leto pomaga pri vzpostavitvi organiziranosti in vsebini dela.

Mladinski odseki planinskih društev so povezani v Odbore mladinskih odsekov (Odbori MO), katerih naloga je spodbujanje in usklajevanje medsebojnih dejavnosti znotraj posameznega meddruštvenega odbora planinskih društev.

Mladinska komisija sofinancira izvajanje srečanj Odborov mladinskih odsekov. Za sofinanciranje zaprosite tako, da na naslov Planinska zv eza Slovenije, Mladinska komisisja, p.p. 214, Ob železnici 30 a, 1001 Ljubljana pošljete Poročilo o izvedeni akciji Odbora MO, Finančno poročilo in Seznam aktivnih udeležencev (na ta seznam se morajo podpisati tako organizatorji kot udeleženci). Obrazce najdete spodaj med prilogami.

Pri določanju višine sofinanciranega zneska, se bodo upoštevala naslednja merila:

  • 5 € na otroka oz. mlado osebo (staro do 29 let);
  • najvišji znesek sofinanciranja znaša 150 €.

Več informacij dobite pri strokovni sodelavki, Veroniki Susman na telefonski številki 01 43 45 689 ali na elektronskem naslovu mladinska.komisija@pzs.si.

DOC Seznam aktivnih udeležencev - obrazec
PDF Seznam registriranih članov MK PZS

DOC Poročilo o izvedeni akciji Odbora MO
DOC Finančno poročilo
DOC Seznam aktivnih udeležencev - obrazec
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
Urad Republike Slovenije za mladino