sreda, 19. junij 2019
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 
 Prijava / registracija  Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

Forum
Zadnji komentarji
Vsi komentarji

NOVICE  

ponedeljek, 24. november 2008, ob 0. uri, ogledov: 883

ČLANARINA 2009

Upravni odbor PZS je na osnovi 20. člena Statuta PZS in tretje alineje 50. člena Statuta PZS, na svoji 12. seji 18. septembra 2008 sprejel sklep o višini članarine za leto 2009:

ČLANARINA 2009

Upravni odbor PZS je na osnovi 20. člena Statuta PZS in tretje alineje 50. člena Statuta PZS, na svoji 12. seji 18. septembra 2008 sprejel sklep o višini članarine za leto 2009:KATEGORIJE IN VIŠINE ČLANARINE 2009 v €


20%


20%

nad 65 let


druž.pop.


druž.pop.A člani

B člani

B1 člani

S+Š člani

S+Š/D

P+O člani

P+O/D 50,00

20,00

15,00

13,00

10,40

5,00

4,00Stroški vezani na pravice članstva PZS

34,48

3,63

3,63

3,63

3,63

0,87

0,87

1.

Nezgodno zavarovanje in stroški reševanja v tujini

7,11

2,76

2,76

2,76

2,76

0,00

0,00

2.

Zavarovanje odgovornosti

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

3.

Članska znamkica, potrdilo za reševanje

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

4.

Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec


0,00

0,00

5.

Naročnina na revijo Planinski vestnik

25,506.

Planinski koledarček

1,00
1.

Stroški vezani na pravice članstva, ki jih pokriva PZS

34,48

3,63

3,63

3,63

3,63

0,87

0,87

2.

članski prispevek, sof. programa PZS 50%

7,76

8,18

5,68

4,68

3,38

0,55

0,05

3.

članski prispevek, sof. programa PD 50%

7,76

8,19

5,69

4,69

3,39

3,58

3,08Nakazilo na PZS

42,24

11,81

9,31

8,31

7,01

1,42

0,92

1.

Stroški vezani na pravice članstva

34,48

3,63

3,63

3,63

3,63

0,87

0,87

2.

Pripadajoči del članarine PZS (50%)

7,76

8,18

5,68

4,68

3,38

0,55

0,05


 Zavarovanje članov

Zavarovalne vsote  (v €)


nezgodna smrt

15.000,00

      5.500,00


invalidnost

do 50.000,00

do 8.500,00


povračilo stroškov reševanja v tujini

do 15.000,00

do 2.800,00


območje reševanja

ves svet

Evropa in Turčija (ves svet, če so zakonski partner ali otroci člana A)

Zavarovanje odgovornosti: zavarovalno kritje  oseb je do 44.000€, stvari do 4.200€  in velja za vse kategorije članstva.


A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi (zavarovanje, naročnina PV, planinski koledarček, popusti-prenočevanje, edicije, oprema)


 

 


B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti (zavarovanje, popusti - prenočevanje, edicije, oprema)

B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov (zavarovanje, popusti-prenočevanje,edicije, oprema)


S+Š člani - srednješolci  in študenti do 26. leta starosti (zavarovanje, popusti - prenočevanje, edicije, oprema)


P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci (zavarovanje, popusti - prenočevanje, edicije, oprema)


Družinski popusti S+Š/D, P+O/D: 20% od celotne ceneDnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz deleža članarine PZS.Članarina P+O  se namenja programom mladih in pridobivanju novih članov v PD, zato se deli  med PD in PZS v sorazmerju 80:20.


OPP osebe s posebnimi potrebami - (cene te kategorije so enake P+O, znamkice se izdajajo samo na posebno naročilo PD in velja

za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami).           

Na osnovi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam

N A V O D I L O

O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN KATEGORIJAH ČLANARINE

ZA LETO 2009


Kategorije članstva v letu 2009


Članarina 2009 v eur

 

A - najbolj aktivni člani z največjimi ugodnostmi

50,00

B - aktivni člani z večino ugodnostmi

20,00

B1 - osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov

15,00

S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti

13,00

S+Š d/- 20% družinski popust

10,40

P+O - predšolski in osnovnošolski otroci

5,00

P+O d/-  20%  družinski popust

4,00


OPP (osebe s posebnimi potrebami) 

5,00


Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama glede na posebno naročilo PD in velja za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami.


POMEMBNO:  Člani, ki do 31.1.2009 poravnajo članarino za leto 2009, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo,  A člani pa zagotovljeno tudi neprekinjeno tudi prejemanje revije Planinski vestnik. 


IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2009

Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za leto 2009 od 15. decembra 2008 dalje. Člani PZS (društva, klubi...) lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena - PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi ostale potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45 688, e-pošta: racunovodstvo@pzs.si).


Pred prevzemom znamkic za leto 2009 morajo imeti člani PZS (PD) poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2008  - poravnana vsa plačila, posredovani končni obračuni.

Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in si s tem ustvarjajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat letno, saj bodo tako zmanjšali svoje finančne obremenitve in stroške PZS.  PZS zagotavlja sprotno odpošiljanje naročenega  v roku 2 delovnih dni.


Preglednica članarine za leto 2009 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih kategorijah članstva je priložena temu navodilu.


Račun za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2008 do 01.03.2009, bo izdan z obvezo njegove poravnave  na osnovi prodaje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2009. Za vse znamkice izdane po 31.03. 2009 bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave na osnovi obračuna v roku 30 dniBrez predhodno poravnanih finančnih obveznosti in oddanih medletnih ter končnega obračuna (podatki o strukturi članstva so zelo pomembni za PZS!) ne bo možno dobiti novih oz. dodatnih znamkic. 

Člane PZS prosimo, da se držijo objavljenih rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni  tudi njihovi člani in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima PZS do zavarovalnice in drugih organov.

Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan na PZS najkasneje do 15.11.2009.


Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen v Obvestilih št. 12 in na spletni strani PZS (http:/www.pzs.si) v besedilu »Članarina 2009«. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga lahko izpolnite in pošljete po elektronski pošti na PZS - na naslov: racunovodstvo@pzs.si

Ker se družinski popusti obračunavajo na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi PZS, bo ta naknadno izdala k že izstavljenem računu, ustrezen dobropis. Obračunani popust  društvo  lahko upošteva že pri plačilu računa.

 • 1. DRUŽINSKI POPUSTI - ZA S+Š, P+O

Družinski popusti so namenjeni kategoriji S+Š srednješolci in študenti do 26. leta starosti in kategoriji P+O predšolski in osnovnošolski otroci. Za ti dve kategoriji se priznava 20% popust od celotne cene  v primeru, da se  plačilo izvede skupaj za celo družino. Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Znižani prihodek iz družinskih popustov se deli enakomerno v breme deleža sredstev PD in PZS (razen kategorije P+O kjer je razmerje 80:20 v korist PD), kar PD izkaže v obračunu članarine med PD in PZS. • 2. A-ČLANI - ZAVAROVANJE in NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA

Odgovorne osebe v društvih prosimo, da A-člane opozorijo na poravnavo članarine do 31.1.2009, s čimer si zagotove neprekinjene zavarovalne ugodnosti (od leta 2009 dalje so kriti stroški reševanja po celem svetu!) in s tem tudi svojo varnost v gorah, ter neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika.

Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško razmerje za Planinski vestnik prenehalo.

V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da bivši A člani sklenejo redno naročniško razmerje za naročilo Planinskega vestnika.

V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine na Planinski vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v  vrednosti 25,50 eur. Nabavo lahko uveljavljajo le ob predložitvi  veljavne članske izkaznice.


 • 3. POSREDOVANJE EVIDENC - SEZNAMOV A ČLANOV IN P+O ČLANOV

Seznami A članov:

Člani PZS (društva, klubi...) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec) posredovati strokovni službi PZS seznam A-članov, lahko tudi po elektronski pošti na naslov racunovodja.pzs@pzs.si. Seznam mora vsebovati:

- ime in priimek zavarovanca

- datum rojstva

- točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati  Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov

  stalnega bivališča drugačen).


Če A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati veljavnosti odškodninskega zahtevka v primeru nesreče.  Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici Tilia d.d. s strani Planinske zveze Slovenije je skupaj s seznamom A članov eden od pogojev za potrditev sklenjenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil član PZS (društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval popolnega seznama A-članov, ki so poravnali članarino in s tem pridobili  zavarovanje za leto 2009.


Seznami P+O članov:

PD morajo  za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu)  posredovati Strokovni službi PZS (Mladinski komisiji UO PZS) - ta pa Zavarovalnici Tilia d.d.  - seznam, ki vsebuje  podatke:

ime, priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje  za to članstvo nam je omogočila, kot donator, Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikoma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo imeti v dnevniku tudi člansko znamkico za leto 2009. (Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov o zavarovancu je 154. člen Zakona o zavarovalništvu).

Vse informacije o članarini in ugodnostih članstva in zavarovanju za 2009 so objavljene na spletni strani PZS http://www.pzs.si/ .


 • 4. NEKAJ POMEMBNIH POJASNIL O ZAVAROVANJU

PRIJAVA NEZGODE - POSTOPEK PRIJAVE NEZGODE

                                                                                                                

Člane PZS (društva, klube...) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v primeru prijave odškodnin ne morejo kontaktirati direktno z Zavarovalnico Tilio d.d.

Pravilen postopek je naslednji:

upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi v Strokovni službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo veljavne članske izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju zavarovanja - PZS, na naslov Strokovne službe PZS,  ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah za A člane za celi svet( vključeni so tudi družinski člani) za ostale kategorije za reševanje v gorah Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

Podrobnosti zavarovalnih pogojev so navedeni v prilogi.


Kartonček  za dokazilo o upravičenosti do nadomestila  za stroške reševanja v tujih gorah izda Zavarovalnica Tilia d.d. in ga boste prejeli ob poravnavi članarine.Zavarovanje članov SPD v Italiji in Avstriji in drugih s plačano članarino s stalnim prebivališčem v tujini: ti člani imajo enake pravice kot vsi člani razen poravnave stroškov  reševanja  v državi, v kateri imajo stalno bivališče.


Pogoji, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni  med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in Planinsko Zvezo Slovenije, so objavljeni na spletni strani PZS http://www.pzs.si/ in spletni strani  http://www.zav-tilia.si/, v  Obvestilih PZS 12/08. Društvene delavce prosimo, da pogoje preberejo, predvsem pa pozornost namenijo posebnim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki so iz zavarovanj izključene. • 5. OSNOVNO ZAVAROVANJE ČLANSTVA

ZAVAROVANJE ČLANSTVA - NEZGODNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, KI GA IMA VSAK ČLAN S PLAČILOM ČLANARINE ZA TEKOČE LETO


NEZGODNO ZAVAROVANJE (veljavni zavarovalni pogoji: NEZ-07, NEZ-špo-07)
Zavarovalne vsote (eur)


Člani A


Člani B, B1, S in Š


Člani P in O

Zavarovalno kritje

(1.700 oseb)


(40.800 oseb)
V1

 

V1

Nezgodna smrt

15.000


5.500


5.000

Invalidnost

do 50.000


do 8.500


do 8.500

Dnevno nadomestilo


Stroški reševanja v tujih gorah Evrope in Turčijedo 2.800


do 2.800

Stroški reševanja v tujih gorah -  ves svet
 do 15.000

 

 

 


Če so ti člani zakonski partnerji člana A ali njegovi otroci, so upravičeni do reševanja, ki velja za A člana


Letna premija nezgodnega zavarovanja


z davkom po članu (eur)

7,11


2,76


0,00

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI (veljavni zavarovalni pogoji: ODG-07)Zavarovalno kritje


Zavarovanje odgovornosti-osebe

do 44.000


do 44.000


-

Zavarovanje odgovornosti-stvari

do 4.200


do 4.200


-

Letna premija zavarovanja odgovornosti

 

z davkom po članu (eur)

0,45


0,45


-

Skupaj  nezgodno zavarovanje in

 

zavarovanje odgovornosti z davkom po članu (eur)

7,56


3,21


-

        

Opombe:

 • - P in O (predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno. PZS sporoča sezname teh članov (dvomesečno).
 • - Nezgodno zavarovanje za člane B, B1, S in Š velja v tujih gorah Evrope in Turčije.
 • - Nezgodno zavarovanje za člane A velja po vsem svetu.
 • - Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za člane A vključuje stroške iskanja, klasičnega in helikopterskega reševanja v gorah, visokogorskih turnih smučiščih, nesrečah na vodi. Kritje velja po vsem svetu. Zavarovanje velja do nadmorske višine 5.000 metrov. Poleg sklenitelja zavarovanja je za stroške reševanja (za zavarovalno vsoto, ki velja za člane A) zavarovan tudi življenjski partner (član PZS , drugače zavarovalno kritje ne velja) s katerim živita v skupnem gospodinjstvu ter skleniteljevi otroci do 18. leta starosti. Zavarovanje ne velja za alpinistične odprave, ki se zavarujejo posebej.
 • - Nezgodno zavarovanje vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraze in višine ter zastrupitve.
 • - Stroški reševanja krijejo tudi nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v gorskem terenu od koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.
 • - Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. V primeru ko člani poravnajo članarino po 1. februarju dalje, prične zavarovanje teči naslednji dan od dneva, ko poravna članarino (od 00.00 ure).

Zavarovalni pogoji NEZ-07, NEZ-špo-07, ODG-07 so objavljeni na spletni strani http://www.pzs.si/ članarina 2009 in na spletni strani Zavarovalnice Tilia d.d. .6.

PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANSTVA PZS 2009Kategorije članstva 2009

A člani

B člani

B1 člani

S+Š člani

P+O člani
1.

zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

2.

zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

3.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah ves svet

V

 

 

 

 

4.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije

 

V

V

V

V

5.

zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari

V

V

V

V

6.

popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS  (50%)

V

V

V

V

V

7.

popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij Evrope

V

V

V

V

V

8.

oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah

V

V

V

V

V

9.

planinski koledarček 2009

V

 

 

 

 

10.

dnevnik mladega planinca in cicibana planinca "Ringa raja"

 

 

 

 

V

11.

naročnina na revijo Planinski vestnik

V

 

 

 

 

12.

popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10%

V

V

V

V

V

13.

popust pri nabavi opreme po seznamu podjetij

V

V

V

V

V

14.

popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 15,00€

V

V

V

V

V

15.

popust pri izletih  v organizaciji matičnega  PD

V

V

V

V

V

16.

popust Zavarovalnice Tilia pri zavarovanju premoženja (za 25€)

V

V

V

V

V

17.

popust Zavarovalnice Tilia pri avtomobilskem zavarovanju (za 25€)

V

V

V

V

V

18.

Popust Zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju prva premija (za 30 €)

V

V

V

V

V


Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni službi PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov

e-pošte: planinska-zveza@pzs.si, z oznako »ČLANARINA 2009«.Gradivo so pripravili:                                                                                   Generalni sekretar PZS:

Odbor za članstvo PZS                                                                                  Danilo M. Sbrizaj


POPUSTI, ZA ČLANE PD Z VELJAVNO ČLANSKO IZKAZNICO SO PRI  NASLEDNJIH PARTNERJIH PZS:


Izdelovalec / trgovina

Popusti za individualne člane

Popusti za člane pri nakupu

preko PD

Popusti za vodnike PZS,

markaciste, alpiniste, mentorje, varuhe GN

Komentar

Alpina Žiri

10%

20 % za posamične nakupe in 25% pri nakupu več kot 20 parov obutve

30%

Velja v vseh Alpininih prodajalnah v Sloveniji

Annapurna    Way

10% za gotovino in 5% za kreditne kartice


15%


Gornik

Mojca

Mohorič s.p.

10%

15% oz. dogovor pri večjih naročilih

15% individualno

20% pri skupini

Naslov za prodajo: Gorenja vas Reteče 36, Škofja Loka

041/ 335 912

Iglu Sport

10% za gotovino in

5% za negotovino


10% in dodatni

10% popust kot dobropis ob koncu leta


Promontana Kranj

10%

10% pri nakupu vrednem več kot 830 €

20%

Popusti ne veljajo za izdelke v akciji in za  ProMo cene

Tomas Šport 2

15%

20%  pri nakupu vrednem nad 630 €

25%

Pri nakupu treking in planinske obutve. Popusti ne veljajo za artikle z znižano

ceno in v akcijski ponudbi

Univet d.o.o.

10%

20% pri nakupu nad 1000 €

15%


Libra Šport d.o.o.

15%

20% za enkratni nakup najmanj 800€

30%

Naslov: Vasca 7a, Cerklje, prodajalna Tadeje Brankovič


Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:

Alpina Žiri: Popusti  veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji

V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln lahko najdete na file:///C:/Documents%20and%20Settings/Uporabnik/Local%20Settings/Uporabnik/Local%20Settings/Vera/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WPY3O16R/www.alpina.si/si/mreza/si/.

Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana

Gornik, Mojca Mohorič s.p., Gorenja vas - Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912

Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana -  Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor -  Jadranska c. 27; Celje -  Ul. Mesta Gravenbroich 9;  Lesce - Alpska c. 27, Škofja Loka - Poljanska 4, Tolmin - Ulica padlih borcev1/a

Promontana d.o.o. Kranj:  Ljubljana -  Poljanski nasip 6, Domžale - Ljubljanska c. 81, Kranj - Koroška c. 5,  Bled -  Ljubljanska c.1.

Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o.:  Ljubljana - Mestni trg 18,  Čopova ulica 14 in  City park, Šmartinska 152; Maribor - Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; - Celje: Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje -  Ul. 1. Junija 1a; Velenje - Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c, 2b; Novo Mesto: Ljubljanska 22; Murska Sobota:  Plese 2; Franšizne prodajalne Tomas SportPtuj - Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec - Rojnik Drago s.p., Glavni trg 33; Kranj - Optimist d.o.o., Prešernova ul. 12; Bled -  Optimist d.o.o., Ljubljanska c. 4, Ribnica: Obrtna cona 29, Sežana: Stjenkova 01 Karsika center, Postojna: Tržaška 11;  Nova Gorica: Gradnikove brigade 07.

Univet d.o.o. Ljubljana, poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana

Libra šport d.o.o., Vasca 7a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, prodajalna Tadeje Brankovič.    


članarina 2009 v word priponki


Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2019
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija Splošni pogoji delovanja O avtorjih