četrtek, 18. avgust 2022
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

Zaradi prenove spletnih strani PZS je forum z 21. junijem 2022 prenehal z delovanjem. Forum Komisije za turno kolesarstvo PZS je dosegljiv na naslovu ktk.pzs.si.
DomovČlanstvo

Za društva in klube


Na tem mestu so zbrane vsebine (dokumenti, zavarovalne ponudbe) aktualne zgolj za planinska društva in klube, člane Planinske zveze Slovenije.Vrste članstva

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,40


IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust
 se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Dvojno članstvo, članska izkaznica, pristopne izjave

Članarina v več društvih oz. dvojna članarina
Od leta 2020 je v primeru, ko je posameznik član v dveh ali več društvih, v drugem društvu možno poravnati samo delež društvene članarine oz. članarine v višini, kot jo določi društvo. Član tudi v tem primeru podpiše pristopno izjavo, društvo pa ga vpiše v Navezo (kategorija članstva D). Ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče leto pri matičnem društvu. Izbira te kategorije članstva je možna samo direktno pri drugem društvu, ne pa tudi preko prodajnih mest PZS (spletna stran, pisarna PZS, Petrol). 
Ta članarina torej ne vključuje deleža za PZS, niti član za drugo društvo ne prejme izkaznice in znamkice. Vse ugodnosti iz članstva PZS uveljavlja s svojo primarno članarino.

Članska izkaznica
pzs_clanarina_izkaznica_novaNovi člani bodo izkaznice prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Novi član mora s članarino poravnati tudi strošek izdelave članske izkaznice.

Člani A, B, B1 in S + Š, ki izkaznice že imajo, jih uporabljajo še naprej. V primeru izgubljene izkaznice, spremembe podatkov, zapolnjene izkaznice ipd. se lahko preko Naveze (v rubriki Sprememba podatkov oseb) naroči nova.


V Navezi je možno po vnosu članarine natisniti Potrdilo o članstvu. Žigosano in s strani društva podpisano potrdilo velja kot začasno potrdilo do prejema članske izkaznice (14 dni). Potrdilo velja samo v Sloveniji.

Pristopna izjava
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak nov član jo izpolni v letu 2020. Dodana je npr. tudi možnost podaje soglasje članov za objavo fotografij na spleti strani in glasilih društva in PZS. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav. Član, ki je bil v preteklem letu član enega društva in se bo v letu 2020 včlanil v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član.

Originalne pristopne izjave hranite matična društva. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave.
Z A V A R O V A N J E

klicaj_1
Zavarovalno kritje začne veljati ob 24.00 istega dno, kot je bil član vnešen v Navezo! 

Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24.00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00 (vnos v informacijski sistem Naveza), v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.00 naslednjega dne. 

Društvene administratorje v Navezi pozivamo k ažurnemu vpisovanju članov, saj bodo le tako zavarovani. V primeru, da član ni vnešen v navezo zavarovalnica ne bo krila stroškov reševanja in/ali zdravljenja!ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS

Strokovni kadri so zavarovani, v primeru da pride do škodnega dogodka na organizirani turi, pri opravljanju njihove planinske dejavnosti.

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS

100.000,00

Območje kritja

svet

 
Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance.

Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

Zavarovanje odgovornosti strokovni kadrov vključuje: strokovne delavcev v športu v panogah planinstvo-alpinizem ter športno plezanje (vodnike PZS, turnokolesarske vodnike in inštruktorje planinske vzgoje, alpinistične inštruktorje, trenerje in vaditelje športnega plezanja) ter tudi alpiniste, mentorje planinskih skupin, markaciste in markaciste inštruktorje.


PDF Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (01-ODG-01/20)


ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV

Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje ali smrt članov društva in zaposlenih na društvu ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.

Premije v tabeli veljajo za društva z do 100 oz. 200 članov. Za društva z več kot 200 člani se obračuna dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli.

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Enotna zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 100 članov

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 200 članov

Letna premija z davkom (EUR) – vsakih nadaljnjih 100 članov

Varianta 1

50.000,00

60,00

105,00

25,00

Varianta 2

150.000,00

90,00

160,00

35,00

Varianta 3

250.000,00

112,00

195,00

50,00

  
V zavarovalno kritje je ob plačilu dodatne premije vključeno oz. je določena ustrezna premija za doplačilo:
 • zavarovanje odgovornosti iz upravljanja tovornih žičnic (premija znaša 2,17 EUR - za vsakih 100 metrov žičnice).
 • zavarovanje odgovornosti iz upravljanja plezališč in plezalnih sten (za naravne plezalne stene je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije; za umetne plezalne stene znaša premija 65,10 EUR za posamezno steno).
 • zavarovanje odgovornosti organizacije tekmovanj (za do 10 tekmovanj letno in do 300 udeležencev po posameznem tekmovanju je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije). V primeru, da sta ta dva pogoja presežena in če gre za mednarodno udeležbo na tekmovanju je potrebno pridobiti individualno ponudbo za posamezno tekmovanje. Za tekmovanja v tem smislu se štejejo društvena in meddruštvena tekmovanja na lokalni ravni, in sicer: športno plezanje, orientacijska tekmovanja ter gorski teki.
 • zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti (doplačilo za vključitev tega kritja znaša 15 %) in velja naslednja klavzula: Kritje se nanaša zgolj na proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo in veljajo sledeča določila:
  • Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi poškodovanja oseb, do katerega je prišlo zaradi zastrupitve s hrano, izdelki, pridelki ali pijačo, ki jih je zavarovanec, ki se ukvarja s pripravo in prodajo hrane in pijače kot tudi s pridelavo in izdelavo kmetijskih pridelkov in izdelkov, kakorkoli dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe.
  • Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih uveljavljali zavarovančevi delavci iz naslova proizvajalčeve odgovornosti za zastrupitev s hrano in pijačo. Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za:
   • škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami;
   • za jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti;
   • škodo na stvari, na kateri je bila opravljena storitev;
   • škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana;
   • škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez njegove vednosti;
   • škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril;
   • stroške odpoklica izdelkov;
   • čisto premoženjsko škodo;
   • škodo zaradi obratovalnega zastoja;
   • ekološko škodo.

Odbitna franšiza: 250,00 EUR po škodnem dogodku. Letni agregat izplačila škod je 2-kratnik zavarovalne vsote. Za vsa ostala odstopanja od zgornjih določil je potrebno pridobiti individualno ponudbo na podlagi podatkov in zahtev/želja posameznega društva.

PDF Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (01-ODG-01/20)

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV
,
ki jih organizira PZS, ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)

Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje udeležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje za člane

Varjanta I.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Dnevna premija z davkom na osebo (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

0,34

1,71

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

0,69

3,08

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

0,99

4,45

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

1,52

6,85


Varjanta II.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota (EUR)

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Zavarovalna vsota za zlome / izpahe / opekline

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode

Dnevna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Letna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

   

0,34

1,71

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

1.000,00

5,00

0,70

23,17

Varianta 3

15.000,00

30.000,00

1.500,00

10,00

1,05

34,77


Nezgodno zavarovanje za nečlane
Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj/prireditve. Udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorjev in morajo biti opremljeni z ustrezno opremo.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

Dnevna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

0,34

Varianta 2

7.500,00

15.000,00

0,51


Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje Kritje je podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na zavarovalnico

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence) kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na udeleženca  (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

15,00

7,03

70,29


Postopek sklenitve: Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na e-naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah GENERALI zavarovalnice d.d.. 

PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08)
PDF Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje članov lovskih, ribiških in planinskih društev (02-NEZ-10/08)
PDF Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje invalidnosti, operacij, zlomov, izpahov in opeklin (02-NEZ-22/14) - velja za varianto II

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ,
ki jih organizira PZS (npr. športno in ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, planinska orientacija) 

Organizatorji tekmovanj (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje tekmovalcev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posameznem tekmovanju. Pod enakimi pogoji se lahko zavarujejo tudi ne člani PZS.

Nezgodno zavarovanje tekmovalcev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

2,28

0,46

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

6,17

1,37

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

8,91

1,98

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

13,71

3,05

 • Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj in treningov v sklopu tekmovanj.
 • Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje.
 • Kritje je podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na zavarovalnico.

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju:

Nezgodno  zavarovanje  udeležencev

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

15,00

7,03

70,29


PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08)
PDF Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje članov lovskih, ribiških in planinskih društev (02-NEZ-10/08)

Neglede na pogoje 01-NEZ-01/08 je podano kritje tudi za aktivnosti navedene pod osnovnim zavarovalnim jamstvomPostopek sklenitve vseh vrst dodatnih zavarovanj: Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na elektronski naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d.d.

OPOZORILO:
 
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A. in ne neposredno zavarovalnice.

Obrazce za prijavo nezgode najdete pod gumbom Prijava nezgode, splošne pogoje ter opise zavarovalnega kritja pa pod gumbom Zavarovanja.Dodatne informacije dobite:

PDF Planinska članarina 2020

Priloge:
PDF Pravilnik o članstvu posameznikov
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov

Obrazci za planinska društva:

PDF
 Priloga 1: Delitvena razmerja

XLS Priloga 2: Dodatno zavarovanje članov
XLS Priloga 3: Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

Povezava: https://clanarina.pzs.si/za-drustva-in-klube


Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2022
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
IZBERI
Vrste članstva
Prednosti članstva
Pogosta vprašanja in odgovori
Ugodnosti za člane
Dodatne ugodnosti članstva
Člansko zavarovanje
Postani član / podaljšaj članstvo
Aktiviranje asistence, prijava nezgode
Za društva in klube
Odbor za članstvo
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih