torek, 12. november 2019
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 
 Prijava / registracija  Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

Forum
Zadnji komentarji
Vsi komentarji
DomovČlanstvo

Za društva in klube


Na tem mestu so zbrane vsebine (dokumenti, zavarovalne ponudbe) aktualne zgolj za planinska društva in klube, člane Planinske zveze Slovenije.


Vrste članstva

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

56,00

A/d - družinski popust

51,00

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00

B/d - družinski popust

21,00

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50

B/člani društev v tujini

Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.

14,75

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

17,00

S+Š/d - družinski popust

13,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00

P+O/d - družinski popust

5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,60


IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost. 

Družinski popust
 se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Prispevek za PZS znaša 14,75 €, z nekaj izjemami so ugodnosti enake kot pri članarini B. Tujim državljanom, članom slovenskih planinskih društev, so na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.Z A V A R O V A N J E

klicaj_1
Zavarovalno kritje začne veljati ob 24.00 istega dno, kot je bil član vnešen v Navezo! 

Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24.00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00 (vnos v informacijski sistem Naveza), v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.00 naslednjega dne. 

Društvene administratorje v Navezi pozivamo k ažurnemu vpisovanju članov, saj bodo le tako zavarovani. V primeru, da član ni vnešen v navezo zavarovalnica ne bo krila stroškov reševanja in/ali zdravljenja!ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS

Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS

100.000,00

Območje kritja

svet

 
Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance.

Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

Zavarovanje odgovornosti strokovni kadrov vključuje: vodnike PZS in inštruktorje planinske vzgoje, alpiniste in alpinistične inštruktorje, inštruktorje, trenerje in vaditelje športnega plezanja, mentorje planinskih skupin, markaciste in markaciste inštruktorje ter turnokolesarske vodnike.


ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV

Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje ali smrt članov društva in zaposlenih na društvu ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.

Premije v tabeli veljajo za društva z do 100 oz. 200 članov. Za društva z več kot 200 člani se obračuna dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli.

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Enotna zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 100 članov

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 200 članov

Letna premija z davkom (EUR) – vsakih nadaljnjih 100 članov

Varianta 1

50.000,00

60,00

105,00

25,00

Varianta 2

150.000,00

90,00

160,00

35,00

Varianta 3

250.000,00

112,00

195,00

50,00

  
V zavarovalno kritje je ob plačilu dodatne premije vključeno oz. je določena ustrezna premija za doplačilo:
 • zavarovanje odgovornosti iz upravljanja tovornih žičnic (premija znaša 2,17 EUR - za vsakih 100 metrov žičnice).
 • zavarovanje odgovornosti iz upravljanja plezališč in plezalnih sten (za naravne plezalne stene je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije; za umetne plezalne stene znaša premija 65,10 EUR za posamezno steno).
 • zavarovanje odgovornosti organizacije tekmovanj (za do 10 tekmovanj letno in do 300 udeležencev po posameznem tekmovanju je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije). V primeru, da sta ta dva pogoja presežena in če gre za mednarodno udeležbo na tekmovanju je potrebno pridobiti individualno ponudbo za posamezno tekmovanje. Za tekmovanja v tem smislu se štejejo društvena in meddruštvena tekmovanja na lokalni ravni, in sicer: športno plezanje, orientacijska tekmovanja ter gorski teki.
 • zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti (doplačilo za vključitev tega kritja znaša 15 %) in velja naslednja klavzula: Kritje se nanaša zgolj na proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo in veljajo sledeča določila:
  • Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi poškodovanja oseb, do katerega je prišlo zaradi zastrupitve s hrano, izdelki, pridelki ali pijačo, ki jih je zavarovanec, ki se ukvarja s pripravo in prodajo hrane in pijače kot tudi s pridelavo in izdelavo kmetijskih pridelkov in izdelkov, kakorkoli dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe.
  • Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih uveljavljali zavarovančevi delavci iz naslova proizvajalčeve odgovornosti za zastrupitev s hrano in pijačo. Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za:
   • škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami;
   • za jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti;
   • škodo na stvari, na kateri je bila opravljena storitev;
   • škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana;
   • škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez njegove vednosti;
   • škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril;
   • stroške odpoklica izdelkov;
   • čisto premoženjsko škodo;
   • škodo zaradi obratovalnega zastoja;
   • ekološko škodo.

Odbitna franšiza: 250,00 EUR po škodnem dogodku. Letni agregat izplačila škod je 2-kratnik zavarovalne vsote. Za vsa ostala odstopanja od zgornjih določil je potrebno pridobiti individualno ponudbo na podlagi podatkov in zahtev / želja posameznega društva.
DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV,
ki jih organizira PZS, ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)
Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje udeležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje za člane

Varjanta I.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Dnevna premija z davkom na osebo (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

0,34

1,71

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

0,69

3,08

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

0,99

4,45

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

1,52

6,85


Varjanta II.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota (EUR)

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Zavarovalna vsota za zlome / izpahe / opekline

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode

Dnevna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Letna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

   

0,34

1,71

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

1.000,00

5,00

0,70

23,17

Varianta 3

15.000,00

30.000,00

1.500,00

10,00

1,05

34,77


Nezgodno zavarovanje za nečlane
Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj/prireditve. Udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorjev in morajo biti opremljeni z ustrezno opremo.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

Dnevna premija z davkom / udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

0,34

Varianta 2

7.500,00

15.000,00

0,51


Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje Kritje je podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na zavarovalnico

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence) kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na udeleženca  (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

15,00

7,03

70,29


Postopek sklenitve: Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na e-naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d.d.. 

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ,
ki jih organizira PZS (npr. športno in ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, planinska orientacija) 

Organizatorji tekmovanj (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje tekmovalcev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posameznem tekmovanju. Pod enakimi pogoji se lahko zavarujejo tudi ne člani PZS.

Nezgodno zavarovanje tekmovalcev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

2,28

0,46

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

6,17

1,37

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

8,91

1,98

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

13,71

3,05

 • Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj in treningov v sklopu tekmovanj.
 • Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje.
 • Kritje je podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na zavarovalnico.

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju:

Nezgodno  zavarovanje  udeležencev

Dnevna odškodnina

Dnevna premija z davkom na udeleženca

Letna premija z davkom na udeleženca

Varianta 1

15,00€

7,03€

70,29€
Postopek sklenitve vseh vrst dodatnih zavarovanj: Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na elektronski naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d.d.
OPOZORILO: Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A. in ne neposredno zavarovalnice.

Obrazce za prijavo nezgode najdete pod gumbom Prijava nezgode, splošne pogoje ter opise zavarovalnega kritja pa pod gumbom Zavarovanja.Dodatne informacije:

PDF Planinska članarina 2019

Priloge:
PDF
 Pravilnik o članstvu posameznikov
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov

Obrazci za planinska društva:

PDF
 Priloga 1: Delitvena razmerja

XLS Priloga 2: Dodatno zavarovanje članov
XLS Priloga 3: Dodatno zavarovanje AS tujina

Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2019
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
IZBERI
Prednosti članstva
Pogosta vprašanja in odgovori
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti
Dodatne ugodnosti članstva
Zavarovanja
Postani član / podaljšaj članstvo
Prijava nezgode
Za društva in klube
Odbor za članstvo
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih