sreda, 17. julij 2024
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 

Planinske koče – rezervacije
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

NOVICE  

petek, 7. december 2018, ob 11.50 uri, ogledov: 15408

Članarina PZS 2019 v znamenju pomoči pri gradnji koče na Korošici

Splošno | 
Gospodarska komisija | Komisija za alpinizem | Komisija za gorske športe | Komisija za planinske poti | Komisija za športno plezanje | Komisija za turno kolesarstvo | Komisija za varstvo gorske narave | Mladinska komisija | Vodniška komisija | Odbor za članstvo | 
Objavil(a): Matej Ogorevc
Planinska članarina za leto 2019 ne prinaša večjih novosti. Še največja razlika je uvedba dodatnega evra za namen izgradnje nove koče na Korošici. Dodaten evro prispevamo vsi člani, razen predšolski in osnovnošolski otroci (P+O članarina). Dodatno so določene še omejitve uveljavljanja zavarovanja za člane iz tujine. Našteto ne posega h kakovosti pravic, ugodnosti in zavarovanj članov Planinske zveze Slovenije. Članarino za leto 2019 bo mogoča poravnati že od 15. decembra 2018 dalje.
Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.


Povzetek novosti članarine za leto 2019

V letu 2019 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
 • Redna in ažurna uporaba informacijskega sistema Naveza je obvezna za zagotavljanje članskih pravic in ugodnosti. 
 • Uvedba dodatnega evra pri članarini za namen izgradnje nove koče na Korošici (razen P+O članarina)
 • Pristopna izjava je dopolnjena in usklajena z Uredbo o varstvu podatkov. 
 • Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2019 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (številka: +3865 66 28 500). Dodatno so določene omejitve uveljavljanja zavarovanja za člane iz tujine.

Vrste in višina članarine za leto 2019
 

Vrste članstva

Višina članarine

član z največjim obsegom ugodnosti

56,00 €

A/z družinskim popustom

51,00 €

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00 €

B/z družinskim popustom

21,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50 €

S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

17,00 €

S + Š/z družinskim popustom

13,80 €

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P + O/z družinskim popustom

5,60 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

8,00 €

IN/z družinskim popustom

6,60 €


B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.
 
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
 
Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.


Ugodnosti za člane Planinske zveze Slovenije

Prednosti članstva Seznam ugodnosti Dodatne ugodnosti


Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.

Članska izkaznica
pzs_clanarina_izkaznica_novaNovi člani bodo izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.

Člani, ki izkaznice že imate, jih uporabljate še naprej. V primeru zapolnjene izkaznice, izgube ali spremembe podatkov lahko naročite novo izkaznico pri matičnem planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena nove izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključeni).

Bodite pozorni, da prejetega pisma z izkaznico (pisemska ovojnica z logotipom PZS) ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto!


Pristopna izjava

Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak nov član jo izpolni v letu 2019. Dodana je npr. tudi možnost podaje soglasje članov za objavo fotografij na spleti strani in glasilih društva in PZS. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav. Član, ki je bil v preteklem letu član enega društva in se bo v letu 2019 včlanil v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član).

Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave.


Možnost včlanjevanja preko PZS

Planinska zveza Slovenije lahko na podlagi pooblastila društva posreduje pri včlanitvi in plačilu članarine. Plačilo članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), preko poslovnih partnerjev (Petrol, Selectcard, ...) in na portalu clanarina.pzs.si.

PZS je zgolj posrednik in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se odloči za to možnost, mora OBVEZNO navesti društvo, v katerega se včlanjuje. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu društvu.

Včlanjevanje preko bencinskih servisov Petrol
Pri včlanjevanju preko Petrola se zaračunajo tudi stroški včlanitve v vrednosti 2 € (cena z DDV-jem).

Ob vplačilu članarine na bencinskih servisih Petrol, prejmete na podaljšku računa potrdilo, na katerega vnesete svoje podatke (slika levo). Z izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavljate članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji.

V času 7 dni po registraciji na spletnem portalu clanarina.pzs.si, boste na navedeni naslov dobili člansko izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.

clanarina_pzs_izpisek_petrol
Aktivacija članarine Petrol

Na spletnem portalu clanarina.pzs.si izberite gumb s simbolom »Petrol«. V prvem koraku vnesite »kodo za registracijo«, katero prepišete s podaljška računa. V naslednjih korakih izberete še planinsko društvo ali klub, v katerega se želite včlaniti, ter osebne podatke.

S končanjem registracije sprožite postopek včlanitve ter naročilo članske izkaznice in pričetek veljavnosti članskega zavarovanja.


POMEMBNO:
 Članstvo se aktivira z vpisom podatkov člana v spletni obrazec na portalu clanarina.pzs.si. Zavarovanje začne veljati naslednji dan po vpisu na spletni obrazec. Član pa v roku 7 dni po prijavi na navedeni naslov prejme člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto, s katero lahko koristi vse članske ugodnosti v Sloveniji in tujini.

Včlanjevanje z darilno kartico Selectcard
Posameznik, ki poravna članarino z darilno kartico SelectCard, ne prejme začasnega potrdila, ampak mora takoj aktivirati članarino preko spleta.

V času 7 dni po registraciji na spletnem portalu clanarina.pzs.si, boste na navedeni naslov dobili člansko izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.

clanarina_pzs_selectcard_kartica

Aktivacija članarine SelectCard

Na www.selectcard.si se registrirate in prevzamete kodo za aktivacijo članarine, ki jo prejmete na elektronski naslov). Nato na portalu clanarina.pzs.si izberete gumb s simbolom »Selectcard« ter vnesete kodo za aktivacijo, ki ste jo prejeli na elektronski naslov. V naslednjih korakih izberete društvo, v katerega se želite včlaniti, ter osebne podatke.

Tako sprožite postopek včlanitve, naročila članske izkaznice ter pričetek veljavnosti članskega zavarovanja.


POMEMBNO: Članstvo se aktivira z vpisom podatkov člana v spletni obrazec na portalu clanarina.pzs.si. Zavarovanje začne veljati naslednji dan po vpisu na spletni obrazec.


Zavarovanje članov PZS za leto 2019

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Veljavnost zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne. 

Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov
Vsak član PZS, ki plača članarino, lahko na spletni strani PZS preveri ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, lahko sam na portalu clanarina.pzs.si aktivira zavarovanje s kodo napisano na članski znamkici.

Možnosti dodatnih zavarovanj za člane PZS
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko spletnega portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije.

Več informacij o dodatnih zavarovanjih za člane PZS najdete na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Postopek uveljavljanja zavarovanja
Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi.Aktiviranje asistence v primeru reševanja in zdravljenja v tujih gorah

 1. Takoj pokličite oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, zadolženo za izvajanje reševanja v posamezni državi.
 2. Pokličite asistenčni center AS: +386 5 66 28 500 in navedite naslednje podatke:
  • ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč,
  • začasni naslov,
  • številko članske izkaznice PZS,
  • točno lokacijo,
  • kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč, ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim/obolelim zavarovancem,
  • kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki ste jo prvotno poklicali na pomoč za reševanje, tako da bo lahko asistenčni center AS stopil z njimi v stik za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
 3. Če bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo asistenčni center AS prek partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi, kjer je ta oseba, organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi organizira in krije stroške vrnitve v domovino, seveda do zavarovalne vsote.
 4. Če zaradi okoliščin dogodka asistenčnega centra AS ni bilo mogoče obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, ko je to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici, kamor je bil poškodovani/oboleli prepeljan, kdo je izvršil prevoz ...
 5. Če znesek prekorači zavarovalno vsoto, zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko asistenčni center AS pri tem tudi pomaga, tako da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun asistenčni center AS , ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil oziroma dal garancijo izvajalcu za neposredno plačilo celotnega zneska storitve.
 6. Tudi v primeru poškodbe, ko ste ocenili, da boste lahko sami prišli do zdravniške pomoči, pokličite asistenčni center AS , da vam potrdijo kritje morebitnih stroškov. Dodatne informacije o članarini, včlanjevanju, ugodnostih in zavarovanjih dobite:


Priloge:
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov
PDF Planinska članarina 2019

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe
PDF Prijava nezgode - obrazec
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
PDF Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco
PDF Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje članov društev
PDF Splošni pogoji za prehodno oskrbo po nezgodi
PDF Posebni pogoji: zlom kosti, opekline, izgube sluha in vida, smrt zaradi požara

Obrazci za planinska društva:
PDF Priloga 1: Delitvena razmerja
XLS Priloga 2: Dodatno zavarovanje članov
XLS Priloga 3: Dodatno zavarovanje AS tujina


Komentarji

Prikaži vse komentarje (1)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih