torek, 27. februar 2024
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 

Planinske koče – rezervacije
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

NOVICE  

četrtek, 1. december 2011, ob 0. uri, ogledov: 3208

Poročilo posveta Avtorske pravice na prireditvah društev in obveznosti do SAZAS

Društva | Splošno | 
Objavil(a): Zdenka Mihelič
V ponedeljek, 7. 11. 2011, je Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) pripravila posvet z naslovom »Avtorske pravice na prireditvah društev in obveznosti do SAZAS«.
Po posvetu o prostovoljstvu, socialnem podjetništvu, financiranju društvenih organizacij in posvetu o transparentnosti in integriteti delovanja društev, je bil to peti v nizu posvetov, ki smo jih organizirali v sklopu projekta »ZDOS - za boljše pogoje delovanja društvenega sektorja«, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo.

ZDOS_posvet_Avtorske_pravice_drustvene_prireditve_nov2011 Veliko društev v sklopu svojega delovanja pripravlja tudi javne prireditve, na katerih predvajajo glasbo. V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (158. in 159. člen) so prireditelji kulturno-umetniških in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki avtorskih del, v primerih, ko je to potrebno po tem zakonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev avtorskih del, v 15 dneh po priobčitvi pa poslati sporede vseh uporabljenih del pristojni kolektivni organizaciji, ki je Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS).
Ker prireditve pogosto organizirajo predvsem manjša lokalna društva, temo pa so izpostavile tudi nekatere članice ZDOS, smo se odločili za organizacijo posveta. Da je temo aktualna, se je pokazalo tudi v udeležbi na posvetu, saj se ga je udeležilo 29 članic in članov različnih društev in drugih nevladnih organizacij.

Na posvetu smo predstavili pogoje uporabe glasbenih avtorskih del, ter Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah, ki so ga podpisali Združenje SAZAS, Slovenska turistična organizacija in Turistična zveza Slovenije. Posvet je vodil Mirko Vaupotič, glavni tajnik ZDOS in vodja projekta »ZDOS - za boljše pogoje delovanja društvenega sektorja«, kot gostje pa so na posvetu sodelovali: Janez Hvale in Matjaž Vlašič, člana upravnega odbora SAZAS; Karmen Burger, glavna sekretarka Turistične zveze Slovenije (TZS), ki je nadomestila odsotnega predsednika TZS Petra Misjo; in Manica Kramberger, predsednica Turističnega društva Viničar iz Zg. Polskave.

Mirko Vaupotič je v uvodnem pozdravu in nagovoru poudaril, da je v Sloveniji je skoraj 22.000 društev in da lahko trdimo, da skorajda ni društva, ki ne bi kdaj pa kdaj organiziralo kakšne prireditve in na njej vrtelo glasbe. Obveznosti organizatorjev prireditev so zapisane v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, Združenje SAZAS pa je organizacija, ki v imenu avtorjev skrbi, da se avtorjem izvajanje njihove glasbe plača in da se omenjeni zakon spoštuje. V zadnjem času je tudi v interesu Združenja SAZAS, da se zadeve med njimi in društvi uredijo. Podpisali so že kar nekaj sporazumov z nevladnimi organizacijami, med katerimi so tudi članice ZDOS, to so Zveza društev upokojencev Slovenije, Zveza kulturnih društev Slovenije in Turistična zveza Slovenije.

Zgodbo in namen Združenja SAZAS je predstavil Janez Hvale. Združenje SAZAS je organizacija, ki ščiti avtorje domače in svetovne glasbe in je na nek način »trgovec z glasbo«. SAZAS je Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije. Združenje SAZAS kolektivno upravlja avtorske pravice domačih in tujih imetnikov pravic. Izdaja dovoljenja za javno priobčitev del na področju Republike Slovenije in jih deli med domače in tuje avtorje ter imetnike pravic. Organiziran je kot neprofitna organizacija in registriran kot društvo. Pravno podlago za delovanje Združenja SAZAS predstavljajo: domača in evropska zakonodaja, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o društvih, sklenjene mednarodne pogodbe, statut, akti in pravilniki Združenja SAZAS in pravila članstva v mednarodni organizaciji CISAC - International Confederation of Societis of Authors and Composers. Pred približno letom dni so se Združenju SAZAS pridružili še avdio-vizualni avtorji.

Zakaj potrebujemo dovoljenje za javno uporabo avtorskih del?
- Avtorsko delo je privatna lastnina, zato je za uporabo dela potrebno dobiti predhodno dovoljenje (Združenje SAZAS je potrebno predhodno obvestiti kje in kdaj bo potekala neka javna prireditev).
- Avtorske pravice veljajo še 70 let po smrti zadnjega soavtorja, nato prenehajo veljati in delo postane javna last. Avtorsko delo v povprečju ustvarijo 3 avtorji (skladatelj, pisec besedila, aranžer). Od priredbe neke skladbe se zopet šteje 70 let, ko veljajo avtorske pravice.
- Priredbe nezaščitenih ali ljudskih del so zaščitene (če se delo ne izvaja v izvirniku) - npr. Magnifico je priredil Pastirče mlado i milo. Ker je Magnifico aranžer omenjene skladbe, je nosilec avtorske pravice.

Kdaj gre za javno uporabo glasbe?
- Javna uporaba glasbe je vsaka javna priobčitev glasbe na javnem mestu oz. na mestu, ki je dostopno večjemu številu ljudi, ki so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev.
- Z nakupom originalnega CD-ja, si pridobimo pravice, da ga lahko vrtimo v privatne namene - npr. doma, v avtu, na zabavi za rojstni dan doma. Ne pridobimo pa si pravic za javno predvajanje. Če CD vrtimo v nekem lokalu, moramo za to plačati.
- Himna Republike Slovenije je izvzeta.

Združenje SAZAS omogoča, da uporabnik uredi uporabo celotnega svetovnega repertoarja na enem mestu (in ne le slovenski avtorjev).

Avtor vs. izvajalec:
- Avtor (skladatelj, pisec besedila, aranžer) - gre za glasbeno avtorsko pravico, ki je izključna.
- Izvajalec (glasbenik, pevec, producent, dirigent ...) - gre za sorodne pravice.
- Sorodne pravice pomenijo nadomestilo za izgubljeni zaslužek fonogramski industriji in izvajalcem del na fonogramih in so kot take poplačilne.

Avtor, ki je hkrati izvajalec:
- S plačilom honorarja nastopajočega ni plačano tudi nadomestilo za avtorja glasbe. Zakon dovoljujejo izjemo, in sicer za »kantavtorje«, če so 100 % avtorji vseh del na sporedu. Kot organizatorji prireditev se tako lahko dogovorimo, da avtor dobi malo večji honorar in se Združenje SAZAS le obvesti, kaj se bo izvajalo - na predpisanem obrazcu prek spletne strani (pomembna sta predvsem obrazca SAZAS - 1 in SAZAS - 3).
- Če se javno izvaja mehanična glasba, je dovoljenje potrebno pridobiti od Zavoda IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije).

Prijava prireditve:
- Prireditve je Združenju SAZAS potrebno prijaviti najmanj 8 dni pred samo prireditvijo. Prijavo lahko pošljemo le po elektronski pošti. Najkasneje 15 dni po prireditvi pa sporočimo še program in druge relevantne podatke. Če ste v dilemi, ali so skladbe zaščitene ali ne, lahko na Združenje SAZAS pošljete seznam sklad in bodo oni povedali, kaj je zaščiteno in kaj ne.
- Tudi če na sporedu prireditve ni zaščitene glasbe, je potrebno prireditev vseeno predhodno prijaviti.

Po predstavitvi Združenja SAZAS in obveznosti društev do SAZAS pri organizaciji prireditev, na katerih se izvaja tudi glasba, je Karmen Burger s TZS predstavila Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah. Gostja je najprej poudarila, da je v TZS preko 670 društev, ocenjujejo pa, da je na leto v njihovi organizaciji na sporedu okoli 3.000 prireditev. TZS je z Združenjem SAZAS že leta 2004 sklenila sporazum, nato so ga sklenili ponovno leta 2007, zadnji sporazum pa je bil podpisan 29. 7. 2011. Pri podpisu sporazuma je TZS nastopila skupaj s Slovensko turistično organizacijo, njihov skupni sporazum pa se ne razlikuje bistveno od sporazumov z ostalimi organizacijami.

V Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah so pomembni predvsem 4., 5. in 11. člen. V 4. členu so zapisane tarife in obračun avtorskega nadomestila, zapisani pa so tudi določeni popusti. V 5. členu je govora o prireditvah, ki so oproščene plačila avtorskih honorarjev. Gre za eno prireditev v sklopu neprofitne kulturne dejavnosti turističnih društev, na kateri se predstavi celotno delo društva, prireditev pa je v celoti oproščena plačila avtorskih honorarjev. V 11. členu pa je podpisnicama sporazuma (TZS in STO) naloženo, da z vsebino sporazuma seznanita vse svoje člane in jih pozoveta, da s SAZAS podpišejo individualne pogodbe v skladu s sporazumom. TZS je tako v začetku julija 2011 vsem svojim članicam poslala obvestilo o podpisu sporazuma in njegovi vsebini.

Po predstavitvi Karmen Burger s TZS je udeležencem posveta konkretni primer prijave prireditve 15. Podob bistriških domačij predstavila še predsednica Turističnega društva Viničar iz Zg. Polskave Manica Kramberger. Izpostavila je težave, ki so se pojavile pri prijavi prireditve in upoštevanju avtorskih pravic, ter prednosti, ki jih je pri prijavi prireditve omogočil skupni sporazum, ki sta ga TZS in STO podpisali z Združenjem SAZAS.

Na posvetu nas je zanimalo tudi mnenje udeležencev ter njihove izkušnje z organizacijo prireditev ter obveznostmi do SAZAS. V nadaljevanju navajamo nekaj vprašanj, predvsem pa pobude, ki so se na posvetu pojavile.

Vprašanje: Kakšna je razlika v ceni za odigrane tri skladbe ali pa če neka glasbena skupina na prireditvi igra ves večer?

Odgovor: Za avtorske in sorodne pravice se plačuje glede na tip prireditve in ne glede na število izvedenih skladb. Potrebno se je tudi zavedati, da so avtorji in izvajalci pogosto druge osebe, njihovi interesi pa so drugačni. Ansambel oz. neka glasbena skupina na prireditvi lahko igra brezplačno, avtorji skladb pa še vedno zahtevajo svoje honorarje.

Vprašanje: Ali ima Združenje SAZAS javno dostopne podatke, ki bi organizatorjem društev olajšali delo? Npr. o aranžmaju, piscih besedila itd.?

Odgovor: Na spletni strani SAZAS so dostopna vsa slovenska glasbena dela, za tuja dela pa takšna baza podatkov ni mogoča na spletni strani. Za vsako skladbo pa se lahko o vseh potrebnih podatkih pozanimate neposredno na SAZAS-u.

Najpomembnejši zaključki in pobude posveta so bili:
- Avtorske pravice je vsekakor potrebno spoštovati, vendar pa je potrebno upoštevati pogoje in okoliščine, v katerih društva pripravljajo in izvajajo svoje dejavnosti.
- ZDOS si bo prizadeval za urejanje odnosa med SAZAS in društvenimi organizacijami, pri čemer je pomembno v čim večji meri združiti moči na društveni strani.
- Preveriti je potrebno možnost, da bi bili v prihodnje zavezanci do SAZAS izvajalci glasbenih del in ne organizatorji prireditve - vsaj v primerih nekomercialnih prireditev, ki jih prirejajo društva.
- V nadaljnjih pogovorih s SAZAS-om velja ugotoviti, če je mogoče posebne tarife in pogoje za društva določiti že s pravilnikom in ne le v posebnih sporazumih.

Vir in foto: Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS)


Komentarji

Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih