ponedeljek, 22. julij 2024
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 

Planinske koče – rezervacije
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

NOVICE  

ponedeljek, 15. september 2008, ob 0. uri, ogledov: 1615

Bilten e Natura 2000, št. 88 / september 2008

SLOVENIJA

Delavnica za prijave LIFE+

Evropska komisija v sodelovanju s STELLA Consulting in MWH organizira delavnico za pomoč prijaviteljem projektov iz programa LIFE+ iz Slovenije. Delavnica bo 29. septembra 2008 v prostorih Ministrstva za promet v Ljubljani, Langusova ulica 4, od 9. do 15. ure. Več.

V letu 2007 se je na razpis LIFE+ iz Slovenije prijavilo 16 projektov, od tega 8 za področje narave in biotske raznovrstnosti. Žal s tega področja Evropska komisija ni izbrala nobenega, na področju okoljske politike in upravljanja pa sta bila iz Slovenije uspešna dva projekta od sedmih prijavljenih. Več.

LIFE po LIFE na rastišču velikonočnice

Eden izmed ciljev LIFE projektov je zagotavljanje izvajanja določenih projektnih aktivnosti tudi po zaključku projekta. Tudi za projekt LIFE Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem nadaljujejo s tako imenovanimi aktivnostmi po projektu - kot LIFE-po-LIFE aktivnosti. Zavod RS za varstvo narave, kot nosilec projekta, spremlja njihovo izvajanje. Mednje sodi tudi vsakoletna košnja travnika na rastišču velikonočnice pri Boletini. Na delu rastišča, kjer je bila v okviru projekta odstranjena grmovna zarast, s sprotnim čiščenjem preprečujejo ponovno zaraščanje. Skrb za vzdrževanje rastišča je prevzela nova lastnica zemljišč, Občina Šentjur. Letos so kosili konec meseca julija. Sredi avgusta so, kot je že v navadi, na rastišču našli nekaj cvetočih velikonočnic, ki bi jih glede na čas pojavljanja lahko tudi preimenovali.

Kontaktna oseba: Tanja Košar, Zavod RS za varstvo narave OE Celje (tanja.kosar(at)zrsvn.si)

Nove table v Škocjanskem zatoku

Konec maja so v naravnem rezervatu Škocjanski zatok postavili prvo serijo informativno-interpretacijskih, opozorilnih in usmerjevalnih znakov ter interpretacijskih materialov, vezanih na habitate in vrste, ki so obiskovalcem predstavljeni s krožne učne poti na Bertoški bonifiki. Table so izdelali v okviru projekta »Natura Primorske«, ki ga delno sofinancira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006. Več.

Kontaktni osebi: Bojana Lipej in Tadeja Oven (bojana.lipej(at)dopps.si)

Popis invazivnih vrst na Radenskem polju

Popisa invazivnih tujerodnih vrst na Radenskem polju se je 7. septembra udeležilo 15 ljudi. V štirih skupinah so popisovali dvanajst najpogostejših vrst in spoznavali tudi njihove vplive na naravo.

Kontaktna oseba: Leon Kebe (leon.kebe(at)guest.arnes.si)

Evropska noč netopirjev

Letos je Evropska noč netopirjev potekala v Ljubljani, Lendavi, Brezovski Gori, Kobilju, Škocjanu, Tolminu in na Bledu. Organizator je bilo Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Več.

V projektu »Ne moti, netopirji spimo«, ki ga sofinancirata Urad vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, so člani Slovenskega društva za opazovanje in proučevanje netopirjev s sodelavci Javnega Zavoda Krajinski park Goričko izvedli čiščenje zvonika cerkve Sv. Martina na Kobilju, večerno predavanje na osnovni šoli za mlade raziskovalce in večerni sprehod po vasi s »poslušanjem« netopirjem. Akcija je bila v soboto 6. septembra 2008. Več.

V Budanjah sta bili v stari šoli delavnica za otroke in predavanje, organizirali so ju Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Zavod Rdeči apolon in Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Posvetovanje glede stanja ohranjenosti

Evropska komisija si želi pridobiti mnenja širokega kroga deležnikov glede stanja ohranjenosti vrst in habitatov. Posvetovanje o poročilih po 17. členu direktive o habitatih teče preko spleta do 15. septembra. Več.

Vabili k aktivni udeležbi na posvetih

Izvajalci LIFE projekta iz Francije na temo barij in netopirjev vabijo predstavnike vseh EU držav na posvet, namenjen izmenjavi izkušenj, ki bo septembra letos. Več.

V Belgiji pa bo maja prihodnje leto posvet na temo vojaških območij in biotske raznovrstnosti. Rok za oddajo prispevkov je 31. oktober. Več.

BRANJE

Pregled vzpostavljanja omrežja Nature 2000 v Sloveniji

Peter Skoberne je na mednarodnem seminarju v Splitu predstavil vpliv politik Evropske komisije na ohranjanje biodiverzitete v Sloveniji / How EU Policies Influenced Biodiversity Conservation in Slovenia. Predstavitev v angleškem jeziku vsebuje tudi pregled vzpostavljanja omrežja Natura 2000.

Vmesno poročilo o ekonomiji biotske raznovrstnosti

Vmesno poročilo raziskave Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti / The Economics of Ecosystems and Biodiversity je objavljeno na spletu. Poročilo nastaja po vzoru ti. Sternovega poročila na temo klimatskih sprememb, vodi ga P. Sukhdev.

Svet ptic

Junijska številka revije Svet ptic prinaša članek o planinskem orlu ter poroča o azilu za prostoživeče živali na Mlaki in o tečaju za vodenje ornitoloških ekskurzij po naravnem rezervatu Iški morost.

Razstava o biodiverziteti

Tudi na spletu si lahko ogledate potujočo fotografsko razstavo Narava - naša dragocena mreža, z več nazornimi prikazi.

Cena izgube biotske raznovrstnosti

Rezultati novega poročila kažejo, da se bo izgubljanje biotslke raznovsrtbnosti nadaljevalo. Po oceni naj bi do leta 2050 cena znašala 7 odstotkov svetovnega domačega proizvoda oz. 14 trilijonov evrov. Več.

Povečevanje rastlinske raznovrstnosti - odgovor na prilagajanje klimatskim spremembam?

Pričakujemo lahko, da se bo s klimatskimi spremembami povečala moč in pogostost izjemnih vremenskih dogodkov. Posledice tega za produktivnost rastlin so še precej neznane. Raziskovalci so na poskusnih ploskvah ugotovili, da je odziv odvisen od raznovrstnosti v rastlinski združbi. Več.

Interpretacija narave in krajine

Izšlo je projektno glasilo št. 1: Interpretacija narave in krajine, ki ga izdaja Krajinski park Goričko v okviru projekta Leonardo da Vinci.

NAPOVEDNIK

10. september: predavanje Gozdni sestoj in posamezne drevesne ter grmovne vrste Radenskega polja. Predava Franc Kogovšek, Zavod za gozdove Slovenije, ob 18. uri v Galeriji Grad Boštanj, Veliko Mlačevo 59. Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje  http://www.radenskopolje.si/ v ustanavljanju (tina.mikus(at)radenskopolje.si)

11. september: Netopirji, ogroženi posebneži. Predava dr. Maja Zagmajster, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana. Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije s sodelovanjem Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (v okviru Evropske noči netopirjev).

17. september: omizje o obrežnih in poplavnih gozdovih v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin ob 17. uri. Organizatorji: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove RS OE Tolmin in NAC, Naravoslovni center Tolmin. Kontaktni osebi: gregor.bozic(at)gozdis.si, gregor.podgornik(at)gmail.com.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr. Več.

24-25. september: druga mednarodna konferenca Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja, Celje. Prijavnica.

29. september: delavnica za pomoč prijaviteljem projektov iz programa LIFE+ iz Slovenije, Ljubljana. Organizira: Evropska komisija v sodelovanju s STELLA Consulting in MWH. Več.

29-30. september: srečanje direktorjev za naravo, Chambord, Francija. Organizira: francosko Ministrstvo za ekologijo v sodelovanju z Evropsko komisijo.

30. september - 2. oktober: delavnica Establishing and Confirming Management Planning Principles on Natura 2000 and Other Conservation Sites, Blaenau Ffestiniog, Narodni park Snowdonia, Wales. Organizatorja CMS Consortium in  Eurosite.

23-25 september: mednarodni simpozij: Vizija za Dravo / Drava River Vision. Maribor. Program.

2-5 oktober: sejem Narava in zdravje, Ljubljana. Predstavil se bo tudi Zavod RS za varstvo narave.

5-8 oktober: evropska konferenca o evrazijski vidri, Moravske toplice. Organizira: LutraOkvirni program.

5-14 oktober: Svetovni kongres IUCN / World Conservation Congress, Barcelona, Španija.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Drugo sporočilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Program.

29-30 oktober: simpozij Biodiversity of surface waters, floodplains and groundwater, Bonn, Nemčija. Organizirata Bundesamt fuer Naturschutz in UmweltBundesAmt. Program. Registracija.

12-14 november: seminar Delovna mesta za naravo / Jobs for Nature, Lyon, Francija.

15-17 november: svetovna konferenca o morski biotski raznovrstnosti / World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Španija. Organizira: CSIC-UIB.

25-28 november: konferenca Littoral 2008 - obala se spreminja / Littoral 2008 - a Changing Coast, Benetke, Italija. Obravnavali bodo tudi Naturo 2000. 

NARAVA NA KRATKO

Prijava na e-novice ministrstva

Ponovno se lahko naročite na e-novice ministrstva. Tako boste preko elektronske pošte sproti obveščeni o spremembah na nekaterih spletnih straneh ministrstva. Če želite prejemati le obvestila o vabilih k sodelovanju - osnutkih okoljskih predpisov, izberite okence »Vabila k sodelovanju - OP«. Prijava.

Osnutek pravilnika o odvzemu rjavega medveda

Na spletni strani ministrstva je objavljen Osnutek Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave. Pripombe lahko pošljete do 1. oktobra 2008.

Z župani o Ljubljanskem barju

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je srečal z župani občin, ki v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ustanavljajo Krajinski park Ljubljansko barje. Več.

Nova koncesijska pogodba za Postojnsko jamo

Minister Janez Podobnik je avgusta v Postojni z direktorjem družbe Turizem KRAS podpisal koncesijsko pogodbo za upravljanje s Postojnskim in Predjamskim jamskim sistemom.  Pogodba začne veljati 1. januarja 2009. Več.

Vlada RS je v začetku septembra potrdila letno poročilo koncesionarja za leto 2007,  vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote  v drugi polovici 2007.  Določila je dejansko višino koncesijske dajatve za obdobje od 25.07.2007 do 31. 12. 2007 v višini 621.937,46 EUR in potrdila tudi dopolnitev Načrta vlaganj v infrastrukturo lokalnega pomena v občini Pivka v letu 2008. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: http://www.natura2000.gov.si/, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.


Komentarji

Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih