sobota, 20. julij 2024
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 

Planinske koče – rezervacije
 Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

NOVICE  

petek, 1. februar 2013, ob 0. uri, ogledov: 12574

Zelo uspešna 2. konferenca o planinskem gospodarstvu

Koče | Poti | 
Gospodarska komisija | Komisija za planinske poti | 
Objavil(a): Zdenka Mihelič
Splošna ocena: Kot je bilo razvidno iz anket, so bili udeleženci zelo zadovoljni s konferenco in takšne dogodke podpirajo tudi v prihodnje. Odzivi so bili odlični in skupna ugotovitev je bila, da je konferenca zelo dobro uspela.
V soboto, 26. januarja 2013, se je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu odvijala 2. konferenca o planinskem gospodarstvu, na kateri so bile obravnavane aktualne teme s področja planinskega gospodarstva. Konference se je udeležilo 74 predstavnikov planinskih društev (predsedniki, gospodarji, oskrbniki..), na njej pa je sodelovalo 13 predavateljev. V popoldanskem delu, ko so se udeležencem pridružili markacisti PZS, pa je bilo prisotnih kar 130 udeležencev.

Konferenca se je pričela z uvodnim delom v katerem je prisotne najprej pozdravil Bojan Rotovnik, predsednik PZS, v nadaljevanju je načelnik Gospodarske komisije PZS Aleš Glavnik predstavil program konference, moderatorje in način dela, opravičil je Draga Dretnika, ki se zaradi bolezni ni mogel udeležiti konference in mu zaželel čim prejšnje okrevanje. Drago Dretnik je vodja projektov Družinam prijazne planinske koče in Okolju prijazne planinske koče, ter sodelavec svetovalne pisarne, strokovnjak za čistilne naprave. Matej Planko, generalni sekretar PZS je predstavil realizacijo sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu, ki je potekala 26. novembra 2011 prav tako na Igu in ponudbo Planinske založbe za planinske koče, strokovni sodelavec Klemen Petek pa Svetovalno pisarno PZS, ki je bila ustanovljena 31. maja 2012 z namenom nudenja brezplačnega svetovanja planinskim društvom pri:
- izgradnji malih čistilnih naprav za odpadne vode (MČN) na planinskih kočah,
- ravnanju z odpadki v planinskih kočah,
- energetski oskrbi planinskih koč,
- požarni varnosti planinskih koč.

Gradivo:
PDF Predstavitev 2. konference o planinskem gospodarstvu (377,39 KB)
PDF Realizacija sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu (213,94 KB)
PDF Planinska koča kot prodajno mesto (649,46 KB)

Po uvodnem delu so se pričele delavnice, na katerih so obravnavali aktualne tematike iz planinskega gospodarstva. Do kosila so se odvile 4 delavnice in sicer tako, da sta po dve delavnici potekali sočasno.  Po kosilu so se udeležencem konference pridružili še markacisti PZS, ki so dodobra napolnili avditorij izobraževalnega centra na Igu.

1. delavnica: PLANINSKA KOČA IN ODGOVOREN ODNOS DO OKOLJA: MALE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE
      Janez Bizjak
, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS
      Klemen Petek, strokovni sodelavec GK PZS
Gradivo:
PDF Ravnanje z odpadno vodo na planinskih kočah, svetovanje (334 KB)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Ali je delo v okviru svetovalne pisarne na področju čiščenja odpadne vode potrebno tudi v prihodnje?
 • Kako zaključiti finančno konstrukcijo izgradnje male komunalne čistilne naprave
 • Ali PD smatrajo, da bi bili potrebno organizirati v okviru PZS seminarje/tečaje za upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav (oskrbnike, najemnike, gospodarje)?
V okviru delavnice so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
-­ Na spletni strani PZS se naj izpostavi forum za izmenjavo izkušenj upravljavcev na obstoječih malih čistilnih napravah na planinskih kočah.
­- Predlagamo PZS, da organizira strokovno ekskurzijo na planinsko kočo v Sloveniji, ki ima vzorno urejeno malo čistilno napravo.
­- Pozivamo vodstvo PZS, da na vladni ravni bolj agresivno uveljavlja dopolnitev obstoječe zakonodaje s področja malih čistilnih naprav s ciljem lažje dostopnosti do EU namenskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.  Varstvo voda v gorah je strateški interes države, ne le planinske organizacije.
- Glede na to, da še okoli 70 % planinskih koč nima zgrajenih MKČN, planinska društva podpirajo delo svetovalne pisarne na področju ravnanja z odpadnimi vodami in predlagajo, da jim pisarna nudi svoje usluge tudi v prihodnje.
- V okviru PZS se naj v bodoče organizirajo seminarji oz. tečaji za upravljavce MKČN na planinskih kočah (oskrbnike, najemnike, gospodarje).

2. delavnica SISTEM DOLOČANJA NAJVIŠJIH CEN NOČITEV TER IZBRANE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH - ALI SO POTREBNE SPREMEMBE?
      Bojan Rotovnik, predsednik PZS
      Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS
      Danilo Sbrizaj, upokojeni generalni sekretar PZS
Gradivo:
PDF Sistem določanja najvišjih cen nočitev ter izbrane prehrane in napitkov v planinskih kočah - ali so potrebne spremembe? (2,33 MB)
PDF Sistem določanja cen v kočah članic CAA (580,09 KB)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kaj spada pod osnovno oskrbo v planinskih kočah?
 • Kakšne so prednosti in slabosti 50% popusta za prenočevanje članov v planinskih kočah?
 • Ali je sistem določanja cen glede na kategorijo koč primeren?
PREDLOG SKLEPA: ni bil podan, ker je tematika v javni obravnavi do 31. 1. 2013 in lahko vsako zainteresirano društvo poda pripombe na sedaj veljavni sistem določanja cen. Predvidena obravnavana predloga novih najvišjih cen prenočevanja in določene vrste prehrane in napitkov je predvidena za Zbor gospodarjev, ki bo v mesecu marcu 2013, sprejem pa na seji UO PZS.

3. delavnica: POŽARNA VARNOST NA PLANINSKIH KOČAH - ALI POZNAMO PROBLEMATIKO?
     Aleš Glavnik, načelnik GK PZS
Gradivo:
PDF Požarna varnost v planinskih kočah - poznamo problematiko? (1,16 KB)
V okviru delavnice smo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kaj spada pod osnovno oskrbo v planinskih kočah?
 • Kakšne so prednosti in slabosti 50 % popusta za prenočevanje članov v planinskih kočah?
 • Ali je sistem določanja cen glede na kategorijo koč primeren?
V okviru delavnice je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlagamo, da PZS izvede usposabljanje s področja varstva pred požarom za oskrbnike/osebje planinskih koč in predsednike/gospodarje PD.

4. delavnica: PLANINSTVO KOT TRŽNA ZNAMKA (4. delavnica)
      Marjeta Keršič Svetel, članica Komisije za varstvo gorske narave PZS in članica delovne skupine Planinstvo kot blagovna znamka
Gradivo:
PDF Planinstvo kot tržna znamka (137,03 KB)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kaj pravzaprav želimo doživljati, ko gremo v hribe?
 • Kaj je planinstvo?
 • Kaj je blagovna znamka?
 • Kakšno je razmerje med gorništvom, planinstvom in gorskim turizmom? Je vse to eno in isto? Gre za različne stvari? In če so različne - v katerih ključnih potezah se razlikujejo?
 • Ali sploh lahko govorimo o planinstvu kot blagovni znamki - ima sploh tako jasne značilnosti, da se planinstvo po njih loči od vseh drugih načinov doživljanja gora? Če da - kateri so poglavitni elementi te blagovne  znamke?
 • Kakšno vlogo ima pri vsem tem narava - zlasti neokrnjena narava v gorah?
 • Ali je lahko planinstvo tržno blago?
SKLEP: Čim prej je potrebno izpeljati široko razpravo med člani PZS, izoblikovati izjavo o poslanstvu PZS, uskladiti nasprotujoče interese znotraj PZS in na podlagi tega dokončno izoblikovati tržno znamko planinstvo. Aktivnosti izvajati v sodelovanju s skupino, ki pripravlja nova programska vodila PZS. 

5. delavnica: SLOVENSKA PLANINSKA POT (SPP) - NEIZKORIŠČENA PRILOŽNOST?
Skupna delavnica vseh udeležencev konference in markacistov, skupaj udeležencev: 130, avditorij je kar pokal po šivih.
      Bojan Rotovnik, predsednik PZS
      Igor Mlakar, načelnik Komisije za planinske poti PZS
      Marko Lenarčič, direktor GIZ Pohodništvo
      Klemen Triler, gorski tekač, ki je leta 2012 v rekordnem času pretekel SPP
      Uroš Feldin, član spremljevalne ekipe Klemna Trilerja in njegov prijatelj
Gradivo:
PDF Predstavitev SPP (615,95 KB) )
PDF SPP - neizkoriščena priložnost? (448,32 KB)
Klemen Triler rekordno na SPP - PDF 1. del (3,19 MB), PDF 2. del (3,74 MB), PDF 3. del (3,17 MB)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kakšna je danes vloga SPP v turistični ponudbi Slovenije?
 • Kako se lahko planinska društva in planinske koče aktivneje vključijo v trženje in promocijo SPP?
 • Kaj lahko naredimo v planinski organizaciji, da bo SPP na celotni trasi še bolje vzdrževana in označena?
SKLEP: Predlagamo, da se iz predstavnikov različnih dejavnosti planinske organizacije in predstavnikov zainteresiranih PD imenuje delovna skupina, ki naj pripravi predloge projektov za izboljšanje prepoznavnosti Slovenske planinske poti ter predloge projektov za mreženje planinskih koč in ponudnikov različnih storitev na in ob Slovenski planinski poti. Predlagamo, da se prve tovrstne aktivnosti izvedejo že leta 2013, ko praznujemo 60. obletnico SPP.

Klemnu sta predsednik Bojan Rotovnik in načelnik KPP Igor Mlakar podelila potrjen dnevnik in častni znak za prehojeno (pretečeno) SPP in knjigo Toneta Škarje po svoji sledi.

Po tej delavnici je bil zopet na sporedu spremljevalni program, v katerem je generalni sekretar PZS Matej Planko predstavil izbiro najbolj priljubljene planinske koče v skupni akciji PZS in Nedela, kar je v lanskem letu postala Koča na Dobrči. Kaj jim pomni ta naslov, pa je povedal oskrbnik koče Milan Jančič. Klemen Petek je predstavil projekt Družinam prijazne planinske koče (DPPK), v okviru katerega bodo letos podeljeni prvi certifikati DPPK. Sledil je vrhunec prireditve, podelitev certifikatov Okolju prijazne planinske koče.

PDF Projekt Najbolj priljubljena planinska koča (556,71 KB)
PDF Družinam prijazna planinska koča (167,79 KB)
PDF Okolju prijazna planinska koča - podelitev certifikatov (2,33 MB)

6. delavnica: POSLOVANJE PLANINSKIH KOČ IN UREJENOST PLANINSKIH POTI - VIDIK GORSKE ENOTE POLICIJE IN TRŽNEGA INŠPEKTORATA
      Bojan Rotovnik, predsednik PZS
      Martin Drnovšek, vodja oddelka Gorske enote policije 
Gradivo:
PDF Predstavitev Gorske enote policije (336,76 KB)
PDF Odgovor tržnega inšpektorata (82,70)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kakšen je vidik Gorske enote Policije na poslovanje planinskih koč in urejenost planinskih poti?
 • Kakšne so ugotovitve tržnega inšpektorja glede poslovanja planinskih koč?
 • Kako lahko planinska organizacija in Gorska enota Policije sodelujeta pri izvajanju preventivnih dejavnosti?
SKLEP: Podpiramo aktivnejše sodelovanje Gorske enote Policije in Planinske zveze Slovenije, predvsem na področju preventivnih dejavnosti in svetovanja planinskim društvom in osebjem planinskih koč na področju izvrševanja tiste zakonodaje s področja planinstva, za katero nadzor izvaja policija.

7. delavnica: SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBNOV PLANINSKIH KOČ
      Matej Planko, generalni sekretar PZS
      Irena Zupančič Cimerman, direktorica sklada Si.Voda
      Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica
Gradivo:
PDF Sofinanciranje vzdrževanja in obnov planinskih koč (428,19 KB)
PDF SiVoda - predstavitev (886,42 KB)
PDF Predstavitev RČN Lisca (4,80 MB)
V okviru delavnice so poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
 • Predstavitev in pogoji za pridobitev sredstev iz Sklada Si. Voda?
 • Primer dobre prakse: izgradnja rastlinske čistilne naprave na Lisci (PD Lisca Sevnica)
SKLEP: ni bil podan, ker je bila delavnica namenjena predvsem informiranju o možnostih sofinanciranja obnov in vzdrževanja iz javnih razpisov.

Na koncu je sledil še kratek povzetek konference in oblikovanje sklepov. Predsednik PZS se je vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje na konferenci, predavatelji pa so dobili praktično darilo (rjuho in koledar).

Klemen Petek

Oglejte si VIDEO Klemna Trilerja o njegovem uspehu na SPP, ki jo je pretekel najhitreje do sedaj (8 dni 14 h 45 min)


Fotogalerija

 Foto Matej Planko
Fotografije z 2. konference o planinskem gospodarstvu in s podelitve prvih certifikatov Okolju prijazna planinska koča

Načelnik GK PZS Aleš Glavnik

  Foto Matej Planko1 / 40

Predstavitev svetovalne pisarne - strokovni sodelavec PZS Klemen Petek

  Foto Matej Planko2 / 40

 Foto Matej Planko3 / 40

 Foto Matej Planko4 / 40

Uvodni pozdrav predsednika PZS Bojana Rotovnika

  Foto Matej Planko5 / 40

Prva delavnica

  Foto Matej Planko6 / 40

Prva delavnica

  Foto Matej Planko7 / 40

Druga delavnica

  Foto Matej Planko8 / 40

Druga delavnica

  Foto Matej Planko9 / 40

Tretja delavnica

  Foto Matej Planko10 / 40

Tretja delavnica

  Foto Matej Planko11 / 40

Četrta delavnica

  Foto Matej Planko12 / 40

Četrta delavnica

  Foto Matej Planko13 / 40

Četrta delavnica

  Foto Matej Planko14 / 40

Četrta delavnica

  Foto Matej Planko15 / 40

Peta delavnica

  Foto Matej Planko16 / 40

Peta delavnica

  Foto Matej Planko17 / 40

Peta delavnica

  Foto Matej Planko18 / 40

Peta delavnica

  Foto Matej Planko19 / 40

Peta delavnica

  Foto Matej Planko20 / 40

Peta delavnica, Klemen Triler

  Foto Matej Planko21 / 40

Podelitev značke o narejeni SPP Klemnu Trilerju

  Foto Matej Planko22 / 40

Predsednik PZS Bojan Rotovnik in Klemen Triler

  Foto Matej Planko23 / 40

Predsednik PZS Bojan Rotovnik, Klemen Triler in načelnik KPP PZS Igor Mlakar

  Foto Matej Planko24 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko25 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko26 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko27 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko28 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko29 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko30 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko31 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko32 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko33 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko34 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko35 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko36 / 40

Podelitev prvih certifikatov OPPK

  Foto Matej Planko37 / 40

Sedma delavnica

  Foto Matej Planko38 / 40

Zaključek konference

  Foto Matej Planko39 / 40

 Foto Matej Planko40 / 40

 

Komentarji

Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih